BP aan begin van het 'Jaar Nul'

BP is bezig met de oprichting van een interne politiemacht. Deze ‘staf van deskundigen’ zal zijn neus in alle operationele divisies van de onderneming steken om zich ervan te verzekeren dat ze allemaal zo goed mogelijk presteren, en vervolgens verslag uitbrengen aan Bob Dudley, de man die op 1 oktober de nieuwe topman wordt.

Die datum markeert het begin van BP’s ‘Jaar Nul’ – een frisse start na het afdichten van de Macondo-bron in de Golf van Mexico. De revolutie zal beginnen op het terrein van de exploratie en de productie. Deze winstmotor van het Britse olieconcern wordt in drieën gesplitst en Andy Ingles, de zittende directeur, zal vertrekken, evenals – waarschijnlijk – zijn rechterhand, Doug Suttles.

De nieuwe bazen van de divisies voor exploratie, ontwikkeling en productie zullen niet in de raad van bestuur plaatsnemen. Zij zullen in plaats daarvan rechtstreeks aan Dudley rapporteren, volgens het model van ExxonMobil. Dit is verstandig, zij het met het neveneffect dat de topman daardoor nóg meer macht krijgt. Maar als je bedenkt hoe belangrijk exploratie en productie zijn voor grote olieconcerns, zou de opsplitsing zelfs zonder de Macondo-ramp een logische stap zijn geweest.

Dit is slechts het begin van de schoonmaakoperatie in de raad van bestuur. Maar een cultuuromslag moet aan de top beginnen, en de onzichtbare president-commissaris van BP, Carl-Henric Svanberg, mag voorlopig aanblijven. Byron Grote, de lang zittende financieel directeur, zou kunnen besluiten zijn pensioen volgend jaar opnieuw uit te stellen.

De succesvolle obligatie-uitgifte ter waarde van 3,5 miljard dollar, die voorafging aan het nieuws over de bestuurssanering, was bedoeld om aan te geven dat de rust is weergekeerd, maar intussen lijkt het erop dat het bedrijf een gedaanteverwisseling heeft ondergaan. We zullen moeten wachten tot de strategische heroriëntatie van februari voordat we een duidelijker beeld kunnen krijgen, maar er zijn grote belangenverkopen in het vooruitzicht gesteld om de schuldenlast te verlagen tot minder dan de 20 tot 30 procent van voorheen, naast een afslanking van het bestuur. Volgend jaar zouden de dividenduitkeringen weer kunnen worden hervat, maar gezien de politieke gevoeligheid hiervan zou het onverstandig zijn hetzelfde percentage te hanteren als vóór de ramp, ook al zou de bedrijfsbalans dat kunnen dragen.

De beurskoers van BP steeg met 3 procent na de bekendmaking, ondanks de snelle ontkenning van schikkingsonderhandelingen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het risico dat BP wordt aangeklaagd wegens grove nalatigheid blijft de sleutel tot de waardering van de aandelen, maar ook een reis van duizenden kilometers begint met één enkele stap.

Neil Collins

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaar

uit Londen:

www.breakingviews.com