Zijn CZ-cliënten nu dan zeker van goede zorg?

In NRC Handelsblad van 28 september staat dat ziektekostenverzekeraar CZ de vergoeding voor borstkankeroperaties niet langer vergoedt aan cliënten wanneer deze wordt uitgevoerd in zes slecht presterende ziekenhuizen.

Dit is voor de eerste keer dat een ziektekostenverzekeraar zijn macht op deze manier doet gelden. Natuurlijk is het een goede zaak als slecht presterende ziekenhuizen tot de orde worden geroepen.

Het is echter de vraag of de aangeleverde gegevens inderdaad zo betrouwbaar zijn dat deze beslissing van CZ gedegen is. De impliciete boodschap is natuurlijk dat de patiëntenuitkomsten (sterfte, complicaties) door het ingrijpen van verzekeraars verbeteren en dat ook de kosten dalen. De prestatie-indicatoren worden thans echter grotendeels door ziekenhuizen zelf aangeleverd, waarbij er een belang is om bijvoorbeeld de complicatiekans en sterfte niet ál te nauwkeurig in kaart te brengen.

Het is dus geen uitgemaakte zaak dat de CZ-cliënten nu betere zorg krijgen. Alle verzekeraars zouden daarom verplicht gesteld moeten worden om hun patiëntenuitkomsten goed bij te houden vóór hun ‘interventies’ en dit opnieuw te doen na een aantal jaren (in maat en getal).

R.A. de Boer

Cardioloog, Groningen

    • R.A. de Boer