vandaag

In het nieuws:

De Italiaanse premier Silvio Berlusconi vraagt vandaag aan het parlement of er nog vertrouwen is in zijn regering. Berlusconi maakt in de ochtend zijn plannen zijn voor de tweede helft van zijn termijn bekend, die nog tot 2013 loopt. Na de toespraak volgt een debat en ’s avonds de stemming. Als er geen motie van vertrouwen wordt aangenomen, is Berlusconi gedwongen af te treden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

De Spaanse vakbond UGT heeft opgeroepen vandaag te gaan staken uit protest tegen de bezuinigingsplannen van de regering. De regering van premier José Luis Zapatero wil 65 miljard minder uitgeven, onder meer door te korten op ambtenarensalarissen. Spaans overheidspersoneel ging al eerder de straat op.

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, presenteert wetsvoorstellen over hervormingen van het economisch beleid. Er zijn al maatregelen genomen, zoals het verbeteren van toezicht op de kredietbeoordelaars en het beperken van de bonussen bij banken en investeringsfirma’s.

De gigantische boormachine die de tunnel voor de Noord-Zuidlijn graaft in de binnenstad van Amsterdam, is vanaf vandaag ook boven de grond te volgen. Een 3,5 meter hoge rode pijl geeft – in elk geval tot half november – op het Damrak de positie van boormachine Noortje aan, die zich op 22 meter diepte bevindt.