En wie of wat is ‘de economie’ dan precies?

In NRC Handelsblad van 22 september analyseert redacteur Jeroen Wester de rijksbegroting 2011. Het aandeel van de lonen in het nationaal inkomen is de afgelopen tien jaar niet zo laag geweest, schrijft hij. „En volgend jaar zal dit cijfer wederom dalen. Dat is goed nieuws voor de economie, want hoe lager de lonen, hoe meer er als winst overblijft voor het bedrijfsleven. Dat is positief voor de investeringsbereidheid van ondernemers.”

Let wel, dit is geen citaat uit een VNO-NCW-brochure, het is Westers mening.

Enige opmerkingen.

Eén: wie of wat is ‘de economie’? Is ‘de economie’ blij met het goede nieuws? In ieder geval horen de werknemers volgens Wester niet bij ‘de economie’, want achterblijvende lonen zijn voor hen geen goed nieuws.

Twee: meer winst betekent niet automatisch meer investeringen in Nederland, maar kan ook betekenen meer dividend voor de aandeelhouders, overnames van andere bedrijven, of investeringen in het buitenland.

Drie: lage lonen betekenen geringe vraag naar goederen en diensten, en zijn funest voor een economie die uit het dal moet worden getrokken.

Vier: lage lonen onderdrukken de bereidheid van ondernemers om te investeren in nieuwe technologie die hogere productiviteit oplevert.

Piet van Kalken

Amsterdam

    • Piet van Kalken