Brussel kondigt straf aan voor 'eurozondaars'

Werknemers uit heel Europa verzamelden zich vanmorgen in Brussel voor een demonstratie, georganiseerd door Europese vakbonden. Foto Eric de Mildt Vakbondsbetoging EU Brussel - EU Unions protest in Brussel - © Eric de Mildt EDM

Eurolanden met te hoge begrotingstekorten, te veel staatsschuld of beide moeten voor straf 0,2 procent van hun bruto binnenlands product op een geblokkeerde rekening storten. Als ze tekorten en schuld snel verminderen tot een acceptabel niveau krijgen ze dat bedrag met rente terug. Anders raken ze eerst de rente kwijt en later het bedrag zelf.

Deze semi-automatische sanctie is een kernonderdeel van voorstellen die eurocommissaris Olli Rehn (Economie en Monetaire Zaken) vanmiddag presenteerde om de begrotingsdiscipline van eurolanden te verbeteren. Rehn doet dit op verzoek van de 27 EU-ministers van Financiën, die herhaling van de Griekse schuldencrisis willen voorkomen. Griekenland werd in april met leningen door andere eurolanden ‘gered’, omdat staatsschulden en begrotingstekorten te hoog waren om nog te corrigeren. De stabiliteit van de eurozone liep gevaar.

Met het mes van financiële markten op de keel – nu Ierland in de problemen komt – zoeken Europese politici manieren om begrotingsdiscipline sneller en harder af te dwingen. Alle regeringen bezuinigen al fors. Juist vandaag bleek dat zij daarmee afstevenen op confrontaties met hun eigen burgers. In diverse landen organiseerden vakbonden demonstraties tegen de bezuinigingen. Poul Nyrup Rasmussen, een socialistische Europarlementariër die in Brussel meeliep, zei: „Op een dag dat duizenden en duizenden arbeiders demonstreren omdat ze hun baan niet zeker zijn, besluit eurocommissaris Rehn een voorstel te publiceren dat zegt: ‘Laten we de zwakkeren straffen’.” Rehn wil de gezondheid van overheidsfinanciën voortaan beoordelen op grond van het begrotingstekort én de staatsschuld. Landen met een acceptabel tekort maar hoge schulden wil hij ook meteen straffen. Door juridische restricties gelden financiële sancties alleen voor eurolanden. Sancties kunnen alleen door een ruime meerderheid van ministers worden afgewend. EU-landen zonder euro „kunnen worden gekort op EU-fondsen”, zei Rehn, zoals regionale subsidies. Ook moeten ministers elkaars ontwerpbegrotingen bekijken.

Tegen wie demonstreren de arbeiders eigenlijk? Pagina 17

Commentaar: pagina 7

    • Caroline de Gruyter