Basisschool mag toch naast de A9, want lucht bevat weinig fijnstof

De gemeente Ouder-Amstel mag de 500 leerlingen van de openbare basisschool Jan Hekman huisvesten naast de snelweg A9. Dit blijkt uit de uitspraak vanochtend van de hoogste bestuursrechter, de Raad van State. Een stichting die zo’n 300 ouders vertegenwoordigt had de verhuizing aangevochten omdat ze vrezen voor gezondheidsschade bij hun kinderen.

Wethouder Barbera Veltkamp (onderwijs, D66) zegt blij te zijn dat de school „eindelijk uit de drie dependances kan naar de nieuwe vestiging”.

Mary Bulterman, die met zeven ouders twee jaar heeft geprocedeerd, was teleurgesteld vanochtend. Er waren wat bestuursrechtelijke procedurefouten gemaakt door de gemeente, maar de belangenafweging die de gemeente heeft gemaakt, deugt wel, aldus de Raad van State. Het gebouw staat er al bijna. Het verrijst aan de Schoolweg, op 150 meter afstand van de A9. Het dak is bijna af.

Deskundigen steunden de ouders: het RIVM, de Gezondheidsraad, het Astmafonds en de GGD. Scholen, zeggen zij, moeten niet naast een snelweg worden gebouwd, omdat uitlaatgassen en fijnstof de gezondheid schaden. Sterker, scholen mógen sinds vorig jaar van de wet niet worden gebouwd binnen 300 meter afstand van een snelweg.

Maar in sommige gevallen mag het wel: als er jaarlijks minder dan 40 microgram fijnstof per kubieke meter wordt gemeten op die plek, mag een school wél binnen een straal van 300 meter rond de snelweg komen te staan. En dat is langs de A9 het geval.

Ook concentraties van minder dan 40 microgram fijnstof per kuub kunnen gezondheidsschade opleveren, zegt toxicoloog Flemming Cassee van het RIVM desgevraagd. „Maar dit is de norm, dus de grens die de politiek acceptabel vindt.” Het RIVM geeft geen politieke adviezen, maar zegt wel: als je het risico op gezondheidsschade wilt vermijden, moet je een school (of peuterspeelzaal of ziekenhuis) niet naast een snelweg bouwen.

Ook in andere gemeenten speelt deze problematiek. In Roosendaal wordt het Jan Tinbergen College herbouwd bij de A58, in Maastricht de Nutsschool naast de A2. En er staan ongeveer 300 oudere scholen naast snelwegen.