Ambtenaren voeren actie in Den Haag

Ook in eigen land komen werknemers vandaag in actie. Geen massale staking zoals in Spanje, wél een manifestatie van naar verwachting 1.200 ambtenaren op het Plein in Den Haag om te protesteren tegen de aangekondigde bezuinigingen. De organisator, vakbond AbvaKabo FNV, wil met de actie duidelijk maken dat er niet zomaar bezuinigd kan worden op de publieke sector. „We willen best meedenken over een efficiëntere en goedkopere overheid”, zegt AbvaKabo-voorzitter Edith Snoeij. „Maar visieloos bezuinigen kan en mag niet.” Volgens Snoeij wordt er door de politiek te gemakkelijk gezegd dat het wel minder kan. „Maar je kunt niet zo maar miljoenen bezuinigen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van de voorzieningen.”

Het demissionaire kabinet kondigde op Prinsjesdag flinke bezuinigingen aan in de publieke sector, naast een loonmatiging voor ambtenaren. Ook een nieuw kabinet zal de publieke sector niet sparen, vreest AbvaKabo. De bond wil duidelijk maken dat er eerst gepraat moet worden over welke taken de overheid moet uitvoeren en welke niet (meer). Daarna valt er pas te praten over bezuinigingen. De actie van vandaag moet de aftrap vormen van een reeks van acties.