10 geboden voor 3 saneerders

Witte rook boven het Binnenhof!

VVD, CDA en PVV zijn eruit, de regeer- en gedoogakkoorden van het neoconservatieve kabinet zijn op de kop af 111 dagen na de verkiezingen klaar. Dat kan geen toeval zijn: 111 is het grondgetal van de kabbalistiek en 2010 het jaar van de nieuwe wereldorde van het geheime genootschap der Illuminati.

Geen geheim is dat Mark Rutte en Maxime Verhagen, met de zegen van Geert Wilders, overeenstemming hebben bereikt over een bezuinigingsoperatie van een slordige 18 miljard euro tot 2015.

Hoe moet dat pakket beoordeeld worden? De Macro Economische Verkenning (MEV) die het Centraal Planbureau met Prinsjesdag heeft gepubliceerd, bevat hiervoor een behartenswaardig kader. Het is ontleend aan Olivier Blanchard, de topeconoom van het Internationale Monetaire Fonds. Blanchard heeft de tien geboden voor het herstel van de overheidsfinanciën in de nasleep van de economische crisis opgesteld.

Ooit kende Nederland ‘tien over rood’ voor een linkse politiek, nu vormen de ‘tien van Blanchard’ de handleiding voor verstandig bezuinigen.

1. Zorg voor een geloofwaardig middellangetermijnplan waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige vergrijzing van de bevolking.

2. Haal bezuinigingen niet te veel naar voren, tenzij sprake is van een acute crisissituatie en de overheidsschuld onhoudbaar is.

3. Biedt uitzicht op daling van de staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product tot beneden het niveau van vóór de crisis.

4. Concentreer je op bezuinigingen die de economische groei bevorderen.

5. Hervorm de gezondheidszorg en het pensioenstelsel met het oog op de vergrijzing.

6. Wees rechtvaardig: slechts maatschappelijk gedragen bezuinigingen zijn houdbaar op de lange termijn.

7. Maatregelen die de groei van de economie stimuleren vergemakkelijken de vermindering van de staatsschuldquote.

8. Versterk de regels en instituties voor de bewaking van de begrotingsdiscipline.

9. Coördineer het begrotings- en het monetaire beleid.

10. Coördineer het beleid tussen landen (voor Nederland: in de Europese Unie).

Het CPB had er goed aan gedaan deze tien punten op de houten deur van het Eerste Kamergebouw te spijkeren tijdens de informatiebesprekingen. Nu staan de punten weggestopt op pagina 16 van de MEV. En kan slechts achteraf beoordeeld worden of het nieuwe kabinet zich aan de tien geboden van Blanchard houdt.

Roel Janssen

    • Roel Janssen