Winsemius uit kritiek op aanpak van Rutte

VVD-leider Mark Rutte neemt de liberale tak van zijn achterban niet serieus. Dit zegt VVD-lid Pieter Winsemius, oud-minister van VROM in de kabinetten Lubbers-I en Balkenende-II vandaag in deze krant.

In een open brief aan Rutte zinspeelt Winsemius op de noodzaak van een ledenraadpleging, omdat de onderhandelingen gaan over „uiterst principiële en ook controversiële onderwerpen die niet op het netvlies konden staan van vele VVD-stemmers”.

Winsemius reageert in zijn brief op de „enige” inhoudelijke uitspraak die de VVD-achterban tijdens de onderhandelingen van Rutte mocht vernemen: „Rechts Nederland zou de vingers aflikken bij wat er op papier stond.” Winsemius: „Toen dacht ik: en ik dan? En met mij al de anderen die wel liberaal zijn, maar niet conservatief?”

Met de brief verbreekt de oud-minister de relatieve rust binnen de VVD rondom de onderhandelingen met CDA en PVV. Voormalig Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas en oud-staatssecretaris Gijs de Vries leverden eerder kritiek op de voorgenomen samenwerking met de PVV, oud-minister Joris Voorhoeve zei vorige week zijn VVD-lidmaatschap op.

De kritiek van Winsemius gaat vooral over de stilte binnen zijn partij. Hij verwijt Rutte „oude politiek”. „Het niet serieus nemen van achterbannen is een van de hoofdoorzaken van de verwijdering tussen politiek en burger. Het is, zeker binnen een liberale partij die hecht aan een kleurrijk palet van meningen, ook een zonde.”

Winsemius schrijft dat partijvoorzitter Opstelten ook hem verzocht de onderhandelaars niet ‘luidruchtig’ voor de voeten te lopen. Zo’n verzoek om radiostilte wordt volgens Winsemius echter problematisch als er op weg naar een regeerakkoord „geen ruimte wordt geboden voor beïnvloeding maar veeleer de ‘applausmachine’ op volle kracht wordt aangezet”.

Heb je een verhaal dat anderen willen begrijpen? Pagina 7

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

In het bericht Winsemius uit kritiek op aanpak van Rutte (28 september, voorpagina) staat dat Pieter Winsemius minister van VROM was in het kabinet-Balkenende II. Dat was echter Balkenende III.