Toekomst

Wat moeten we aan met onzekere risico’s die de toekomst in petto lijkt te hebben? Toekomstverkenningen zijn een belangrijk onderdeel van het werk van Marjolein van Asselt (1969). Ze is hoogleraar ‘Risk Governance’ bij Cultuur- en Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit van Maastricht en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

De toekomst verkennen, kan dat wel?

De vraag naar kennis van de toekomst is een rare, ja. Toch komen er in Nederland twintig à dertig toekomstverkenningen per jaar uit. Je hebt de enkelvoudige verkenning, waarbij je uitgaat van een verrassingsvrije toekomst. Dus dat processen en ontwikkelingen zich op dezelfde manier voortzetten. Een kwestie van trends extrapoleren. Bij meervoudige verkenningen kijk je naar meerdere mogelijkheden en schets je een aantal scenario’s. Wat beleidsmakers daarmee moeten, is niet zo gemakkelijk te zeggen. En wetenschappers laten hen nogal eens aan hun lot over.

Wat doen die wetenschappers verkeerd?

Ik pleit ervoor dat als anderen aan de haal gaan met je resultaten, in de pers of de politiek, je je als wetenschapper toch verantwoordelijk blijft voelen. Wetenschappers laten zich soms meeslepen. Het internationale klimaatpanel bijvoorbeeld kijkt maar naar één mogelijk toekomstbeeld, maar is zelf het spel van de waarheidsillusie gaan spelen. Dan is het makkelijk prijsschieten voor sceptici en zijn een paar fouten desastreus. Daar had de internationale commissie die die fouten onderzocht meer op moeten wijzen. Net zoals de wetenschap zich had moeten distantiëren toen Al Gore de Nobelprijs kreeg voor zijn film An Inconvenient Truth. Die had beter An Inconvenient Theory kunnen heten. In de WRR-verkenning over toekomstverkenningen die net is uitgekomen, pleiten we er daarom voor voortaan een ‘bijsluiter’ toe te voegen waarin je uitlegt hoe toekomstscenario’s wel en niet te gebruiken.

Maar de politiek wil zekerheid.

Het zou politieke zelfmoord zijn om te zeggen: op deze gronden denk ik dat we dit en dit zouden moeten doen, ook al kan ik niet garanderen dat het dan goed komt. Ik geloof daar niets van. Alsof het nu allemaal wél werkt. De politiek belooft te veel en de maatschappij gelooft te veel. We leven in een soort pubermaatschappij. Burgers verwachten een vangnet van de overheid als het fout gaat. Zoals ouders het moeten oplossen als pubers te ver gaan. Intussen nemen mensen wel tophypotheken, gaan bungeejumpen en reizen naar enge verre landen. Maar als politici doen alsof ze zekerheid kunnen bieden, dan wordt de veiligheidsillusie gevoed. We geloven nu eenmaal graag in sprookjes en Sinterklaas.

Liesbeth Koenen

Morgen spreekt prof .dr. ir. Marjolein van Asselt over ‘Wetenschap op bestelling’. 13.00 uur. Universiteitsbibliotheek, Heidelberglaan 3, Utrecht.

    • Liesbeth Koenen