Klimaat

Lobbyen tegen het klimaat

Gegevens van CAPAFGegevens van CAPAF

Een van de argumenten van voorstanders van een stevig klimaatbeleid is dat investeren in duurzame energie veel banen oplevert. Zelfs als dat waar is, wordt wel eens vergeten dat het natuurlijk ook veel banen kost. De steenkoolindustrie, maar ook grote oliemaatschappijen en allerlei andere bedrijfstakken hebben veel te verliezen als ze hun CO2-uitstoot fors moeten reduceren, dan wel ervoor moeten gaan betalen.

Eigenlijk hoeft het daarom niet te verbazen dat er in die wereld fanatiek gelobbyd wordt tegen klimaatbeleid. Hoe fanatiek, blijkt weer eens uit een onderzoek van het Center for American Progress Action Fund dat de fondsen voor een anti-klimaatbeleidlobby in kaart bracht.

2009 was voor de traditionele Amerikaanse bedrijven een cruciaal jaar. Niet alleen omdat aan het eind ervan in Kopenhagen een internationaal klimaatakkoord had moeten worden bereikt, maar ook omdat president Obama in ieder geval de indruk wekte snel een klimaatwet te willen. Dit is de conclusie van het CAPAF:

Lobbying activities ramped up in 2009 as the House of Representatives began debate on the American Clean Energy and Security Act. Senate deliberations began last fall and continued throughout 2010. The entire electric utility industry spent more than $264 million on lobbying alone in 2009 and the first half of 2010. Oil and gas interests spent a record $175 million lobbying in 2009—a 30 percent increase from 2008—and have spent $75 million already in 2010.

Het gaat om immense bedragen, van maatschappijen als Exxon (die overigens eerder hadden gezegd dat ze zich niet meer met dit soort activiteiten bezighielden), maar ook van de Chamber of Commerce, die in iets meer dan een jaar maar liefst 180 miljoen dollar besteedde aan de lobby tegen een Amerikaanse klimaatwet. Ook milieuactivisten en ‘alarmisten’ zijn fanatieke lobbyisten, maar tegen dit financiële geweld kunnen zij nooit op.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis