China: Amerika begrijpt er niks van

Amerika ergert zich aan het wisselkoersbeleid van China.

Volgens Obama leidt dit tot stijgende werkloosheid in de VS. Onzin, zegt China.

Met een spoedcursus Chinese economie probeert de Chinese premier Wen Jiabao Amerika ervan te overtuigen dat de Chinese munt, de yuan, niet de oorzaak is van de stijgende werkloosheid in de VS.

De koers van de yuan is door de Chinese monetaire autoriteiten al geruime tijd vastgezet op de koers: 1 dollar = 6.80 yuan. Volgens Amerikaanse economen en politici is het manipuleren van de koers een vorm van oneerlijke exportsteun.

Beminnelijk en charmant lachend hanteerde Wen twee argumenten waarom China vasthoudt aan een zeer geleidelijke, trage opwaardering van de wisselkoers. Als hij Amerikaanse Congresleden hun zin zou geven zou de Chinese exportsector een keiharde klap krijgen. Vele exportbedrijven die met flinterdunne marges werken voor internationale bedrijven zouden failliet gaan, miljoenen arbeidsmigranten zouden werkloos raken.

Zijn tweede argument is dat een snelle revaluatie geen gevolgen zal hebben voor het Amerikaanse handelstekort met China. Verwacht wordt dat dit tekort dit jaar zal oplopen tot 227 miljard dollar. In de eerste helft van dit jaar was het tekort al 119 miljard dollar.

Volgens Wen vergissen president Obama, minister van Financiën Geithner, Congresleden en de vakbewegingen zich als zij denken dat als China de wisselkoers helemaal vrij laat Amerikanen weer op grote schaal arbeidsintensieve, laagwaardige producten gaan maken. „De tijd dat dergelijke producten in de VS werden gemaakt en niet in China is allang voorbij en komt niet meer terug”, doceerde Wen.

„Als de VS deze producten niet uit China zou importeren, dan zouden ze wel uit een ander lagelonenland worden geïmporteerd”, redeneerde Wen. Hij had er aan toe kunnen voegen dat het juist Amerikaanse bedrijven en de consumenten zijn die profiteren van de stabiele yuan en de lage lonen in China.

Hij had als voorbeeld de productie van de iPad kunnen nemen, of van talloze andere producten. De iPad is weliswaar ontworpen en ontwikkeld in de VS, maar wordt gemonteerd in een zwaar bewaakte fabriek bij het Chinese Shenzhen, met onderdelen uit Israël, Zuid-Korea, Japan en Taiwan. In deze fabrieken van het Taiwanese Hon Hai Precision werken 920.000 Chinese arbeiders, die ook pc’s van HP, Dell, Acer en Asus maken met onderdelen die uit alle delen van de wereld naar China worden verscheept.

„De hoge werkloosheid in de VS kan dus niet in de schoenen van China geschoven worden”, aldus Wen. Hij voegde er aan toe dat de overigens stijgende exporten van de VS naar China (80 miljard in de eerste helft van 2010, een stijging van 14 procent) nieuwe banen creëren in de VS. Als Washington niet zoveel restricties zou plaatsen op de exporten naar China dan zou de werkloosheid in de VS beduidend lager zijn, zette Wen zijn les voort.

    • Oscar Garschagen