Beleggingsadvies

Spoiler alert: deze column bevat duizelingwekkende drogredenen en misselijkmakende hypocrisie.

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over een motie die het investeren in clustermunitie zou verbieden. Dat zijn bommen die uiteenvallen in honderden kleine bommetjes. Niet bepaald precisiewapentuig dus. Uit onderzoek is dan ook gebleken dat 90 procent van alle slachtoffers onschuldige burgers zijn, onder wie met name kinderen, die de bommetjes voor speelgoed aanzien en in hun handen tot ontploffing brengen.

Voor zover bekend zijn er minstens vier grote Nederlandse banken en verzekeraars die geld beleggen in dit soort wapens. En omdat Nederland één van de ruim honderd landen is die in 2008 een verdrag ondertekende dat het maken van clusterbommen verbiedt, leek het de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie niet meer dan logisch om ook het investeren erin aan banden te leggen.

De motie werd met 76 stemmen verworpen.

Onze aanstaande regering – CDA, VVD en PVV dus – blokkeerde het verbod, zich eendrachtig scharend achter hetzelfde argument: de vrije markt. VVD’er Afke Schaart: „Het gaat hier om een belangrijk liberaal principe [...] Hoever mag de overheid gaan in het reguleren van onze samenleving? [...] Het is niet aan de overheid om beleggingsadvies te geven.”

Voor alle duidelijkheid: Afke spreekt hier namens de partij die in 2007 nog voorstelde om „uit veiligheidsoverwegingen” een verbod op boerka’s en integraalhelmen in te voeren, dus mijn voorlopige conclusie luidt dat de VVD integraalhelmen gevaarlijker vindt dan clusterbommen.

Eerlijk is eerlijk:„Wel doe ik een beroep op de financiële instellingen”, zei Afke er nog achteraan, „om uit mededogen met de slachtoffers, en tegen de achtergrond van het geratificeerde verdrag tegen clustermunitie, prudent met dergelijke investeringen om te gaan.”

Mijn wedervraag: of Afke even face-to-face aan een kind dat net zijn ledematen is kwijtgeraakt door een clusterbom wil vertellen dat zij er, uit naam van een belangrijk liberaal principe, persóónlijk voor heeft gezorgd dat de banken die miljoenen verdienen aan die bommen „prudent” met hun „investering” zijn omgegaan. Klinkt bijna als een beleggingsadvies.

Rob Wijnberg

    • Rob Wijnberg