Begin nooit aan etnische registratie

Registratie van etnische afkomst, zoals de PVV wil? Dat moeten we niet willen. Door onderscheid naar etniciteit verliest het individu de vrijheid zich te ontplooien en zijn eigen identiteit te vinden. Alle individuele nuances die het leven zo rijk maken, gaan verloren: er is geen verschil meer tussen Arabieren, Berbers, pieds noirs (Algerijnse Fransen) en harki’s (Algerijnen die de Fransen hebben gesteund). Door etnische registratie wordt elke Koerd, elke Assyrische christen en elke Pomak (Griekse of Bulgaarse autochtone moslim) alleen nog maar een Turk (aldus Alain Finkielkraut, La défaite de la pensée, Gallimard 1987).

Onderscheid op grond van ras dient alleen maar om ze te helpen? Wat een grenzeloze naïviteit. Als dergelijke gegevens voor het ene doel zijn verzameld, worden ze daarna ook voor andere doelen gebruikt.

Alsof de overheid en haar dienaren in alle omstandigheden met iedereen het goede voorhebben en blijven hebben. Hier past slechts gezonde achterdocht.

I. Sewandono

Universitair docent rechtswetenschappen Open Universiteit

    • I. Sewandono