Zij drijven elkaar tot waanzin

Actrice Els Ingeborg Smits las Mensenkinderen van Voskuil bij toeval en wist direct dat dit stuk gespeeld moest worden.

„Alles klopt aan dit stuk, we hebben geen letter veranderd.”

Actrice Els Ingeborg Smits speelt Klaartje, Kees Hulst haar echtgenoot, een goedmoedige sombere sukkelaar. Foto Joris van Bennekom -Mensenkinderen- van J.J. Voskuil, regie Mette Bouhuijs, met: Kees Hulst, Els Ingeborg Smits, Cas Enkelaar en Marian Mudder. voor meer info zie: www.mensenkinderentheater.nl

Mensenkinderen is het enige toneelstuk van J.J. Voskuil. De schrijver, beroemd van de roman Het Bureau, schreef het stuk begin jaren tachtig en het werd kort na zijn dood in 2008 in het tijdschrift Tirade gepubliceerd. Nu wordt het eindelijk opgevoerd.

In Mensenkinderen heeft J.J. Voskuil (1926-2008) alle aspecten uit zijn romans samengebald, zoals de zinloosheid van het bestaan, de lafheid in de liefde en de barbaarsheid van de bureaucratie; in even wrange als hilarische dialogen.

In het stuk krijgt het echtpaar Karel en Klaartje bezoek van Karels beste vriend en zijn sexy vrouw Hester, gespeeld door Cas Enklaar en Marian Mudder. Klaartje wordt gek van jaloezie en eist van haar man dat hij de vriendschap opzegt. In werkelijkheid, zoals beschreven in de roman Binnen de huid, is dat ook gebeurd.

Actrice Els Ingeborg Smits, die Klaartje speelt, las Mensenkinderen bij toeval en wist direct dat dit stuk gespeeld moest worden. Samen met acteur Kees Hulst vroeg zij Voskuils weduwe Lousje om toestemming voor opvoering. Die kwam er, ondanks het mogelijk pijnlijk autobiografische karakter van deze tragikomedie over een bekvechtend echtpaar.

De ruziënde kinderloze echtelieden Karel en Klaartje drijven elkaar tot waanzin met hun bizarre verwijten, hun tot in het absurde doorgedreven logica en hun jaloerse machtsspelletjes. „Jan Klaassen en Katrijn in een intellectueel milieu”, zo typeert Els Ingeborg Smits de verhouding. Zelf speelt zij de rol van de nogal wereldvreemde Klaartje, die als twee druppels water lijkt op Nicolien uit de romans van Voskuil. En haar echtgenoot doet de Voskuillezer onherroepelijk denken aan de figuur Maarten Koning, het alter ego van de schrijver.

Maar spreekt Mensenkinderen ook een publiek aan dat zich niet heeft laten meeslepen door Het Bureau? Of, zoals acteur Kees Hulst zegt: „Voskuils fans hebben zijn autobiografische oeuvre uit-en-te-na geïnterpreteerd, ze hebben zijn liefdesleven geanalyseerd, zijn bizarre huwelijk en de haat-liefdeverhouding met zijn werk.” Kan de problematiek in Mensenkinderen ook niet-Voskuilkenners aanspreken, temeer omdat het duidelijk in de jaren zeventig speelt? Regisseur Mette Bouhuys heeft die twijfel niet gehad. „Ik ben niet zo ingevoerd in de romans van Voskuil en vind het ongelooflijk hoe goed dit stuk in elkaar zit. Voor iemand die maar één toneelstuk heeft geschreven is dat bijna onvoorstelbaar. Alles klopt aan dit stuk, we hebben er geen letter aan veranderd; zelfs zijn regieaanwijzingen waren perfect.”

Wat Bouhuys wilde voorkomen is dat Karel en Klaartje op het toneel zouden worden gereduceerd tot typetjes; jarenzeventigfiguren met rieten matten op de vloer, karikaturen met Lundiakasten en slecht zittende kleren. „Daarmee zouden we Voskuil als toneelschrijver ernstig tekort hebben gedaan.”

In Mensenkinderen geeft de schrijver veel prijs over zijn huwelijksleven, dat in zijn romans Bij nader inzien en Het Bureau alleen zijdelings ter sprake kwam. Pas in de postuum gepubliceerde roman Binnen de huid deed Voskuil verslag van zijn mislukte poging een relatie te beginnen met de verleidelijke vrouw van zijn beste vriend – een thema dat ook in het toneelstuk doorklinkt.

Els Ingeborg Smits veronderstelt dat het huwelijk min of meer seksloos is. Zij beeldt de echtgenote uit als een vrouw die seks iets voor domme vrouwen vindt, omdat ze er zelf geen raad mee weet. „Ik zie Klaartje als een vrouw die bedelt om aandacht van haar man, die nooit aandacht voor haar heeft maar van wie ze volledig afhankelijk is. Eigenlijk is ze altijd kind gebleven. Zij wil dat alles zo blijft als vroeger, dat Karel blijft zoals hij ooit was. Jaloezie op alles en iedereen die zijn aandacht afleidt van haar, dat is wat haar drijft.”

Een echtgenote die tegelijk je kind is – zo moet Voskuil het zelf ook hebben gevoeld. Mensenkinderen eindigt met een typisch kinderwoordje. Als Karel een verzoening voorstelt, vraagt zijn vrouw: „Waarom?” Het stuk is uit, maar het gekift kan opnieuw beginnen.

    • Elsbeth Etty