Waarde Bosma, beste Martin

In een interview in deze krant zei je zaterdag (NRC Weekblad, 25 september) dat de PVV salonfähig wordt, dat de 24 zetels daar bij helpen, en ter illustratie vermeldde je dat ik een boek van je geleend heb over de islam.

Dat laatste klopt. Ik was eigenlijk van plan mijn reactie op het boek privé te geven, maar nu je erover begint, zul je me niet euvel duiden dat ik het publiekelijk doe. Inderdaad heb ik je om een boek gevraagd. Ik bedacht het volgende: de PVV vertegenwoordigt een zesde van het electoraat, ze is op dit moment samen met CDA en VVD bezig een coalitie te vormen om het land te regeren, het belangrijkste PVV-item is zorg om de islam, Martin Bosma – die ik heb leren kennen in de Kamercommissie van OCW als een erudiet man – werpt zich op als de denker achter deze beweging, dus ik vraag hem: „Zou je me een boek kunnen geven dat het beste jouw zorg over de islam weergeeft?”

Je gaf me The politically incorrect guide to Islam van Robert Spence. Het boek laat zien dat in de Koran diverse passages staan die oproepen tot geweld tegen ongelovigen, die wrede shariastraffen aanzeggen aan overtreders van de wetten van Allah en die oproepen tot wereldheerschappij van de islam. Ik wist eerlijk gezegd dat dergelijke teksten in de Koran staan. Maar daar stopt de analyse in het boek.

Ik had gehoopt dat de volgende stap zou zijn om te analyseren welke stromingen er in de islam bestaan, in welke mate dergelijke teksten letterlijk genomen worden, hoe moslims in Istanbul verschillen van die in Peshawar, in hoeverre shariawetten een rol spelen in grote islamitische landen en uiteindelijk welke mogelijkheden er zijn om het effect van dergelijke koranteksten te verminderen. Maar niets daarvan.

Op de hamvraag: wat is de werkelijke opvatting van moslims wereldwijd volgt een cirkelredenering. Kijk op pagina 43: „What about moderate moslims?” Spence geeft antwoord op de redelijke vraag hoe je weet of elke winkelbediende in de VS met een Arabische achtergrond de gewelddadige teksten in de Koran letterlijk neemt. En dan is zijn antwoord: „Warfare against unbelievers is not a twisting of Islam, but is repeatedly affirmed in the Qur’an.” Dus hoe weet je of een winkelbediende alle teksten in de Koran letterlijk neemt? Dat staat in de Koran!

Wat ik verontrustend vind, is niet zozeer dit boek zelf, dat is vederlicht, maar het feit dat dit boek jouw antwoord is op mijn vraag welk boek jouw zorgen het beste weergeeft. In het interview zeg je – geheel in lijn met dit boek – dat moslims de geheime opdracht hebben om hun ware bedoelingen te verdoezelen, dat heet taqiyya. Je zegt dat er geen liberale islam bestaat en dat moslims zich voordoen als liberale moslim „om zo op posities te komen dat je de grondvesten kunt leggen voor de invoering van de sharia”.

Jij bent de wetenschappelijke denker van de PVV en daarom ben ik benieuwd: welke evidentie heb je dat jouw en mijn collega’s die in de Tweede Kamer het volk vertegenwoordigen, Albayrak, Cörüz, Dibi, Bashir en anderen, de gewelddadige teksten uit de Koran letterlijk nemen? Je zegt: „De kern van de zaak is: een gematigde islam bestaat niet. De islam kan niet liberaliseren, omdat de uitgangspunten fundamentalistisch zijn. De woorden in de Koran zijn door God gegeven. Niets aan te doen.” Dat is dezelfde cirkelredenering als die van Spence.

Martin, we leven in een vrij land. Wie bepaalt er nou wat ‘de islam’ is? Mogen de aanhangers van het geloof dat niet zelf bepalen? De beste operationele definitie van ‘de islam in Nederland’ lijkt mij: ‘de overtuiging van de Nederlandse moslims’. Jij accepteert niet dat andere mensen teksten relativeren, negeren, of anders dan letterlijk interpreteren, jij bent daarin niet anders dan president Ahmadinejad van Iran.

[...]

Uit recent onderzoek van de UvA blijkt dat onder Nederlandse moslims in de marge weliswaar een minderheid van orthodoxen bestaat, maar dat die er geen gewelddadige opvattingen op na houden. Jij wilt dat niet weten, je betreurt dat er niet-orthodoxe moslims bestaan, want die passen niet in je verhaal. Kennelijk zie jij het als taak voor elke islamitische landgenoot om jou te bewijzen dat hij of zij er geen gewelddadige geheime agenda op nahoudt. En eigenlijk is dat bij voorbaat kansloos; die vooringenomen opvatting is on-Nederlands en doodeng. Ze is discriminerend, neerbuigend en zet uiteindelijk aan tot wantrouwen en misprijzen van grote aantallen fatsoenlijke Nederlandse burgers.

De ouders van Nebahat Albayrak en Tofik Dibi zijn naar Nederland gekomen om een beter leven te hebben en ze hebben hun kinderen gestimuleerd om hier hun uiterste best te doen. Als je dat doet, kun je in Nederland een eind komen, ongeacht je geloof of herkomst. Dat is het Nederland waar ik trots op ben. Er zijn allerlei problemen rond immigratie en integratie, die ontken ik geenszins, sinds Scheffer, Bolkestein en Fortuyn staan integratieproblemen in alle scherpte op de politieke agenda, maar dat is hier het punt nu niet. Op een flinterdunne cirkelredenering baseer je een politiek die mensen tweederangsburgers maakt en hen markeert als potentiële landverraders.

De echte problemen die er zijn hebben te maken met gebrekkige inburgering, met criminaliteit, met schooluitval en andere rottigheid, maar ik denk niet dat ze iets te maken hebben met jouw taqiyya. Ik zie niet hoe je fascinatie bijdraagt aan het oplossen van reëel bestaande problemen in ons land.

Dank voor het lenen van je boek, ik ben er een stuk wijzer van geworden. Ik geef het je binnenkort terug.

Ronald Plasterk

Tweede Kamerlid voor de PvdA, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

    • Tweede Kamerlid voor de Pvda
    • Oud-Minister van Onderwijs
    • Ronald Plasterk