Sterke oostenwind

Uit computersimulaties van Amerikaanse onderzoekers zou blijken dat niet Mozes de Rode Zee heeft gescheiden maar een sterke oostenwind, schrijft nrc.next (22 september). Ik heb zelf een christelijke achtergrond en ben dus meer dan bekend met dit verhaal uit Exodus 14 van het Oude Testament van de Bijbel. Toen ik las over deze ontdekking, merkte ik dan ook gelijk dat hieraan het een en ander niet klopte.

Ten eerste claimen christenen niet dat Mozes de Rode Zee spleet. Volgens de Bijbel gaf God Mozes de opdracht zijn staf boven het water te houden. Vervolgens, staat in Exodus 14: 21 duidelijk dat God, nadat Mozes zijn staf heeft geheven, een krachtige oostenwind liet waaien. Dit staat in alle vertalingen genoemd, en staat dus ook zeker in de Hebreeuwse grondtekst. In verschillende Bijbelverklaringen wordt bij dit vers als verklaring gegeven dat God dus de natuur gebruikt voor zijn wonderen.

Volgens mij is het dan ook niets nieuws dat een oostenwind de Rode Zee spleet. Wat je nu wel of niet gelooft van de Bijbel, het is duidelijk dat nergens wordt geclaimd dat de Rode Zee enkel door Mozes en zijn staf werd drooggelegd. Er wordt juist de nadruk op gelegd dat dit door middel van een oostenwind gebeurde.

Daarom begrijp ik niet waarom dit op deze manier als ‘ontdekking’ wordt gepresenteerd en al helemaal niet dat een tweet hierover, hoewel erg grappig, wordt gepubliceerd in de krant van 23 september.

Bente de Leede

Gouda

Brieven en opiniestukken kun je sturen naar: opinext@nrc.nl

    • Bente de Leede