Sociale zekerheid cruciale horde formatie

De kabinetsformatie is in een beslissend stadium gekomen. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zouden dichtbij een akkoord zijn. De onderhandelaars willen morgen een concept aan de fracties voorleggen.

Dat melden bronnen bij VVD en CDA. Bij de toekomstige gedoogpartner, de PVV, is minder enthousiasme te bespeuren over de voortgang. Daar wordt er rekening mee gehouden dat het ook nog tot volgende week kan duren voordat er een akkoord is. Maar ook bij de andere partijen bestaat het besef dat uit het bespreken van de concept-teksten nieuwe problemen kunnen voortkomen en dat er dan langer onderhandeld moet worden. Bezuinigingen op de sociale zekerheid vormen een belangrijk geschilpunt dat nog moet worden opgelost.

Mark Rutte (VVD), Maxime Verhagen (CDA) en Geert Wilders (PVV) kwamen aan het begin van de middag weer bijeen voor wat in Den Haag als een cruciale dag wordt omschreven. De onderhandelaars zelf wilden vanmiddag niets zeggen over de voortgang. „Iedere dag is belangrijk”, zei Verhagen. Volgens de woordvoerder van informateur Ivo Opstelten is ook een avondvergadering ingepland.

Volgens bronnen bij VVD en CDA is er een conceptakkoord op papier gezet dat de onderhandelaars dit weekend hebben kunnen lezen en dat vandaag zou worden besproken. Daarbij wordt gebruikgemaakt van doorrekeningen van het het Centraal Planbureau (CPB).

De meningsverschillen bij de sociale zekerheid spitsen zich toe op de Wajong, de uitkeringsregeling voor jonge gehandicapten. De VVD wil deze regeling afschaffen. Alleen jongeren die zwaar gehandicapt zijn, zouden nog een arbeidsongeschiktheidsuitkering kunnen krijgen. De ‘Wajongers’ die nog kunnen werken, (circa 70 procent van het totaal) zouden dan onder het regime van de bijstand vallen en daardoor een lagere uitkering krijgen. In de plannen van de VVD wordt daarmee een bedrag van 1,6 miljard euro bespaard. Voor het CDA gaat dit te ver, zeggen bronnen. Deze partij wil hierop 400 miljoen besparen.

Over verkorting van de WW en de ontkoppeling van uitkeringen aan de lonen zijn beide partijen het eens. Of de PVV hiermee akkoord is, is onduidelijk. De partijen willen wel de uitvoering van een aantal regelingen voor kansarmen op de arbeidsmarkt (Wajong, Wet Sociale Werkvoorziening en de bijstandswet) samenvoegen.

Mocht de fractie van het CDA deze week akkoord gaan, dan bestaat de kans dat de partij zaterdag een congres houdt. De leden mogen zich dan over het regeer- en gedoogakkoord uitspreken. Dat zal dan gebeuren in de Rijnhal in Arnhem, die plaats biedt aan 4.500 mensen. Voor een week later is een andere locatie voorzien.

Namen noemen van bewindslieden is begonnen: pagina 2