schooluitval bij Marokkanen

Nederlandse gemeenten met veel Marokkaanse Nederlanders hebben voor het eerst cijfers verstrekt over schooluitval, misdaad en werkloosheid onder Marokkaanse jongeren tussen 12 en 24 jaar.

Zij komen twee keer zo vaak in aanraking met de politie als leeftijdsgenoten, zijn vier keer zo vaak betrokken bij diefstal en drie keer zo vaak bij geweld en drugsdelicten.

De 22 gemeenten willen samen de problemen gaan aanpakken. Daarvoor moest eerst een algemeen beeld komen van schooluitval, werkloosheid en criminaliteit onder de Marokkaans-Nederlandse jongeren.

Lees het rapport via nrcnext.nl/links