Retour Den Haag-Brussel

Laat het namen noemen beginnen..

Nog altijd onderhandelen enkelingen achter hermetisch gesloten deuren over een kabinet. Ondertussen stort de rest van de vierkante kilometer aan het Binnenhof zich alvast op het onvermijdelijke namen noemen. Altijd weer een hachelijke zaak, waarbij alles met alles samenhangt: partijkleur, aanzien departement, man-vrouw, ervaren-nieuw, etc.

Velen achten zich kandidaat, weinigen zijn uiteindelijk uitverkoren. Als het om de verdeling van de kabinetsposten gaat, strijden diverse ongeschreven wetten om voorrang. Eén van de belangrijkste is: niet als eerste genoemd worden, want dat verkleint de kans alleen maar. Het zijn meestal degenen die genoemd worden die aan deze wet herinneren. Zodoende kan het ook als een vorm van valse bescheidenheid worden uitgelegd. De rijke formatiegeschiedenis leert immers dat altijd wel een aantal reeds vroeg gelanceerde namen ‘goed geschoten’ is.

Of VVD, CDA en PVV reeds concreet over namen gesproken hebben, behoort tot dat waar de buitenwereld absoluut geen weet van mag hebben. Bekend is slechts de opvatting van informateur Ivo Opstelten dat gedoger Geert Wilders ook over namen moet kunnen meepraten, hoewel zijn partij geen zitting in het kabinet zal nemen. Meepraten is wat anders dan vetoën. Want ook dat is een ongeschreven wet geworden: elkaars kandidaten afwijzen doet men niet. (MK)

..bij de VVD..

Eén VVD’er weet al maanden dat hij minister wordt. Partijleider Mark Rutte mag straks als minister van Algemene Zaken zijn spulletjes naar het Torentje verhuizen. Met het vanzelfsprekende voorbehoud dat hij de onderhandelingen succesvol afrondt.

De VVD moet meer ministers leveren. Nog vijf, als verhalen over minder ministeries kloppen. Henk Kamp, die altijd een grote interesse voor immigratie aan de dag legde, is al gesignaleerd op de ‘ministersgang’ van Justitie, dat een nieuw kabinet waarschijnlijk Veiligheid zal noemen.

Het zou een mooie beloning zijn voor Kamp. Hij was ooit een geduchte concurrent van Rutte voor het partijleiderschap, maar trok zich terug uit die strijd. En er zijn nog wel andere VVD’ers die een beloning verdienen. Zoals VVD-Kamerleden Stef Blok en Edith Schippers. De eerste heeft zijn diensten bewezen als leider van de campagne die de VVD de grootste maakte, en als goed ingevoerde sociaal-economisch expert, de tweede is Ruttes loyale secondant. Blok zou een kandidaat zijn voor het ministerschap van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Schippers zou Volksgezondheid kunnen krijgen. Beiden zouden ook kandidaat zijn om Rutte als fractievoorzitter op te volgen.

Niet alle ministerskandidaten kijken dagelijks uit op het Binnenhof. Zo zou Melanie Schultz van Haegen, tussen 2002 en 2007 staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat volgens sommige VVD’ers „zeker” als minister terugkomen. Of neem europarlementariër Hans van Baalen, wiens naam valt als minister van Buitenlandse Zaken. Ook Frank de Grave komt op sommige lijstjes voor.

.. en bij het CDA

Geen enkele CDA’er twijfelt dat fractievoorzitter Maxime Verhagen zo snel hij kan weer als vicepremier het kabinet zal instappen. De meest waarschijnlijke post is die van een fusieministerie van twee ‘kleine’ spelers in Den Haag: Economische Zaken en Landbouw. Hij is niet de enige oud-bewindspersoon in de fractie die graag één van de vijf CDA-ministersposten wil vullen. Zo zou het ministerie van Defensie al rekenen op Gerda Verburg. Marja van Bijsterveldt, nu staatssecretaris van Onderwijs, zou kunnen doorschuiven naar de ministerskamer, hoewel ook de naam van VVD’er Uri Rosenthal voor die post wordt genoemd. Er zijn maar weinig mensen die er niet van uitgaan dat Jan Kees de Jager gewoon minister van Financiën blijft.

En niet getreurd: voor wie geen minister wordt, zijn er altijd wel staatssecretariaten. Ook een mooie beloning, bijvoorbeeld voor CDA-partijvoorzitter Henk Bleker, die de woede in zijn partij over samenwerking met de PVV zo goed weet te beheersen. Piet Hein Donner, ook bedwinger van interne onvrede, zou een beloning wachten, maar hij wordt vaker genoemd als nieuwe vice-president van de Raad van State.

Bijdragen: Mark Kranenburg, Pieter van Os, Derk Stokmans