Kinderopvang

De afgelopen dagen was er veel ophef over de voorgenomen bezuinigingen op de kinderopvang. Opvallend was dat alle commentatoren, van ouders tot crècheleid(st)ers en van opiniemakers tot Tweede Kamerleden, dezelfde lijn volgden in hun betoog: als kinderopvang zó duur wordt, weegt het niet meer op tegen het salaris van de moeder en blijft zij liever thuis zitten.

Een foute afweging!

De kosten van kinderopvang – zo die al gewogen moeten worden tegen een salaris – moet je afwegen tegen het opgetelde salaris van beide ouders sámen. De rekensom die nu gemaakt wordt (met alleen het salaris van de moeder als ijkpunt) berust op een stokoude aanname, namelijk dat kinderopvang iets is dat je nodig hebt als er thuis geen moeder beschikbaar is. De enige mogelijke conclusie van deze rekensom helpt onze economie niet, maar doet bovenal geen recht aan het hedendaagse gezin.

Ageeth van der Veen

Amersfoort

    • Ageeth van der Veen