Scheiding Kerk en Staat is helemaal niet zo rigide

Afstand tot moslims, een nieuwe benadering na Cohen. Zo profileert de nieuwe burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, zich met zijn weigering cursussen voor imams te betalen (NRC Handelsblad, 22 september). Zulke opmerkingen doen het goed in het steeds maar rechtser en islamofober wordende Nederland. De Amsterdamse CDA-fractievoorzitter doet er nog een schepje bovenop door te stellen dat in Egypte hoogstwaarschijnlijk ook geen geld wordt gespendeerd aan een gematigd christendom.

Van der Laan beroept zich op het willen handhaven van een strikte scheiding tussen Kerk en Staat. De scheiding Kerk/Staat is in Nederland echter lang niet zo rigide als vaak wordt gedacht. En wanneer er één plek is waar die scheiding zelfs helemaal niet bestaat, dan is het wel bij het opleiden van geestelijken. Nederlandse universiteiten met een theologische faculteit met daaraan verbonden een predikantsopleiding, worden volledig betaald door het ministerie van Onderwijs. De bijbehorende kerk bepaalt de inhoud, het Rijk betaalt. Dit bestaat sinds jaar en dag onder de naam duplex ordo. Sinds kort is er aan de Universiteit Leiden en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam een soortgelijke constructie voor de opleiding tot islamitisch geestelijke. Ook hierbij geldt dat de inhoud bepaald wordt door de overkoepelende moslimorganisaties en dat het Rijk betaalt. Wanneer er dus een uit het buitenland gehaalde universitair geschoolde imam bijscholing krijgt om radicalisering te voorkomen, is dit een koopje voor Nederland. In plaats van een complete universitaire studie te moeten bekostigen, is er alleen wat bijscholing nodig.

Ik bestempel de uitspraken over de scheiding tussen Kerk en Staat van Van der Laan als populistische spierballentaal met als doel de concurrentie aan te gaan met de grote winnaar van dit moment: de heer Wilders.

En voor mij geldt: als ik spierballen wil zien, ga ik wel naar de sportschool.

Margreet van Schie

MA vergelijkende godsdienstwetenschap christendom/islam, Universiteit Leiden

    • Margreet van Schie
    • Universiteit Leiden