Saola

Er is eindelijk weer een saola gezien, dit keer in Laos. Van dit holhoornige dier, een klein rund, dat door zijn enorm lange, vrijwel rechte horens veel op een spiesbok lijkt en daarom officieel Pseudoryx heet, leven er hooguit nog een paar honderd in het grensgebergte tussen Laos en Vietnam. Geen zoöloog heeft er ooit één levend gezien, en dat is ook met deze niet gelukt. Het volwassen mannetje stierf in gevangenschap en is door provinciale natuurbeschermers meegenomen. Dat laatste is fijn, want een compleet exemplaar is nog nooit onderzocht.

De soort werd pas in 1992 ontdekt en is in 1993 beschreven op basis van een paar koppen, losse horens en drie gevilde huiden die waren gevonden in een jagershut. De rest was opgegeten. Pseudoryx nghetinhensis was het eerste nieuwe grote zoogdier dat sinds 50 jaar werd ontdekt. Honderden jaren had het schuwe beest zich in het vochtige, altijdgroene bergbos aan het zicht van natuurvorsers weten te onttrekken. Alleen dorpelingen in het Annamietgebergte kenden de saola al, als een smakelijk rund. Helaas is zijn verspreidingsgebied nu zodanig versnipperd, dat hij met uitsterven wordt bedreigd.

    • Kees Moeliker