Met het ontdopen in België loopt het zo’n vaart niet

De kop ‘Belgen laten zich massaal ‘ontdopen’’ (NRC Handelsblad, 17 september) zette mij aan het lezen van het desbetreffende artikel. Echter, de massale ontdoping waarvan wordt gerept, wordt niet door de feiten in het artikel gestaafd. De dertig meldingen per week zijn toegenomen tot enkele tientallen meer. Om te kunnen beoordelen of dat ‘massaal’ is, zou je moeten weten hoeveel dopelingen de Katholieke Kerk in België telt. Dat getal noemt het artikel niet. Ik ben dus maar gaan googelen. Er zijn meer dan 10 miljoen Belgen, volgens Google is 60 procent nog katholiek. Ik ga uit van 100 ‘ontdopingen’ per week, zeg ruwweg 5.200 per jaar. Pas in het volgende millennium zal sprake zijn van een volledig ‘ontdoopt’ België.

Alfred Sloetjes

Hoofddorp

    • Alfred Sloetjes