Kritiek Wijffels op top van het CDA is voorbarig

Illustratie Cyprian Koscielniak

Blijkens NRC Handelsblad van 20 september heeft CDA-prominent Herman Wijffels zich in het tv-programma Buitenhof kritisch uitgelaten over de top van het CDA. Een aantal zaken valt mij op.

1. Waarom geeft hij op dit tijdstip reeds een definitief oordeel over het te vormen VVD-CDA-kabinet, terwijl het eindresultaat van de onderhandelingen nog niet bekend is? Hij wekt de indruk niet geïnteresseerd te zijn in de uitkomst, hoe gunstig voor de uitvoering van het CDA-programma die ook zou kunnen zijn.

2. Waarom betrekt hij bij zijn oordeel niet de situatie van het kabinet-Van Agt/Wiegel in 1977, toen veel meer fractieleden dan nu zich tegen de uitslag van de formatie keerden, inclusief toenmalig CDA-fractievoorzitter Willem Aantjes? Was er toen een stabiele situatie? Dit kabinet heeft in tegenstelling tot de vele meerderheidskabinetten de volledige parlementaire periode uitgezeten.

3. Waarom geeft de heer Wijffels (en niet voor de eerste keer) zijn scherpe, kritische visie inzake de koers die de CDA-fractie en het kabinet zouden moeten varen, terwijl hij in het verleden altijd geweigerd heeft om zelf als minister daarvoor verantwoordelijkheid te nemen? Het is algemeen bekend dat er diverse malen een beroep op hem is gedaan. Is het niet wat al te goedkoop om dan nu anderen die in de huidige, uiterst moeilijke, politieke situatie wel last willen dragen, de les te lezen?

Harry Aarts

Voormalig CDA-Tweede Kamerlid

    • Voormalig Cda-Tweede Kamerlid
    • Harry Aarts