Harmonie

Door welk misverstand dan ook worden ‘harmonie’ en ‘fanfare’ vaak als volkomen synoniem gezien, maar niets is minder waar. Harmonie is veel uitgebreider, vooral ook door de aanwezigheid van onder andere houtblazers, vooral klarinetten.

Daarom reageer ik op de bijschriften van de foto’s bij het artikel ‘Hoe god verdween uit het zuiden’ (NRC Weekblad, 18 oktober).

Van houtblazers is op de foto op pagina 20/21 niets te zien, maar belangrijker is nog dat het woord ‘fanfare’ zelfs midden op de foto van pagina 21 te zien is. En toch staat er als bijschrift bij de foto dat het leden zijn van een harmonie. Nee, dus!

J. Groeneweg, Rotterdam.

    • J. Groeneweg