Natuurlijk kiezen katholieken PVV

Het blijft voor mij een raadsel. De mensen die de afgelopen decennia, met een welhaast satanisch genoegen, het katholicisme bespot, vervloekt en beledigd hebben, die de katholieke dogma’s met hoongelach hebben weggewuifd en die met vlijmscherpe pen de katholieken tot benepen individuen devalueerden, verwerpen nu alle kritiek op een ander geloof. Een geloof dat op zwaardere dogma’s drijft dan het christendom en meer invloed op zijn gelovigen uitoefent dan het Vaticaan ooit heeft gedaan.

Smachtend omarmen de criticasters van het katholieke geloof een morele uitglijder van een katholiek politicus, een hostieweigering aan een homofiele gelovige of kindermisbruik door leden van de katholieke clerus. Deze diepgewortelde aversie jegens katholieken, welke bij monde van de gefingeerde Lodewijk Stegman in de jaren 50 van de vorige eeuw haar weg vond bij de progressieve politici, intelligentsia en creatieve geesten blijft nog steeds hoorbaar. Misschien dat u nu begrijpt waarom het katholieke zuiden massaal op Wilders heeft gestemd. De splijtzwam komt van links.

Frank Orlemans

Tiel

    • Frank Orlemans