Laat de kinderen tot mij blijven komen

Zou het symbolisch zijn dat het Amsterdamse kinderdagverblijf ’t Sparrenest eind vorige week moest worden ontruimd omdat bij werkzaamheden het verstikkende koolmonoxide was vrijgekomen?

De Amerikaanse investeerder Jonathan Nelson moet deze week ook even naar adem hebben gehapt. Nelson is oprichter en grote baas van Providence Equity Partners, de Amerikaanse investeringsmaatschappij die sinds kort eigenaar is van datzelfde kinderdagverblijf in Amsterdam-Oost. Hij zag de waarde van deze recente investering in één klap onderuit glijden.

In juli was Providence de koper bij een omstreden transactie. Voor een bedrag van tussen de 400 en 500 miljoen euro kocht de private-equityfirma de Nederlandse kinderopvanggroep Catalpa. De vorige eigenaar, het Nederlandse Bencis Capital, was ook al een private-equityinvesteerder. Die had het bedrijf op zijn beurt nog maar vier jaar eerder van weer een andere private investeringsclub gekocht.

Kinderopvang behoort geen speelbal te zijn van agressieve kapitalisten, zo luidde de kritiek die rond de Catalpa-deal ontstond. Het is een publieke taak, net als onderwijs en zorg, die op subsidies van het Rijk drijft.

Hoewel Bencis te boek staat als een fatsoenlijke investeerder, bouwde deze maatschappij haar investering in Catalpa toch ook uit op een typerende private-equitymanier: in hoog tempo branchegenoten opkopen, het vastgoed verpatsen en snel op zoek gaan naar het hoogste bod. Uiteindelijk stond er een bedrijf met 220 vestigingen, 2.300 medewerkers, een omzet van ruim 140 miljoen euro en een winst van 7,5 miljoen (cijfers 2008).

Voor dát bedrijf was Providence dus bereid om bijna een half miljard neer te tellen. Dat zal vooral gebaseerd zijn op de wetenschap dat door ruimhartige Nederlandse subsidieregelingen de kasstroom stabiel en hoog is. De overheid betaalt sinds 2005 grosso modo eenderde van de rekening van ouders voor het stallen van hun kinderen.

Maar toen kwam Prinsjesdag. Als voorschot op de bezuinigingsplannen van het kabinet-onder-constructie besloot het demissionaire kabinet in zijn laatste rijksbegroting vast flink te snijden in de kinderopvang. Deze post van 3 miljard euro wordt met ruim 750 miljoen per jaar teruggeschroefd. De rekening voor werkende ouders wordt flink hoger (3.200 euro per jaar voor een modaal gezin met twee kinderen). De sector vreest een uittocht van gestalde kinderen. Ook bij Catalpa.

Jonathan Nelson heeft nog een paar weken om dure lobbyisten in te huren om Rutte c.s. op andere gedachten te brengen.

Philip de Witt Wijnen

    • Philip de Witt Wijnen