'Ze dachten hun studenten van dienst te zijn'

Hogeschool INHolland komt met de schrik vrij: onderzoek wees niet op fraude, wel op misstanden. Voorzitter Dales wil de interne controle verbeteren.

Geert Dales, wethouder Financien Amsterdam Foto NRC H'Blad, Maurice Boyer 021010

Ontsteltenis en opluchting. Die twee emoties strijden om voorrang bij Geert Dales, voorzitter van het college van bestuur van de hogeschool INHoland. Ontsteltenis over wat er allemaal mis is gegaan bij de opleiding media & entertainment management (MEM) in Haarlem. Opluchting over het feit dat er geen bewijs is gevonden van frauduleus handelen van docenten en managers. „Van diplomatrucs, zoals de media het noemden, is geen sprake geweest.”

Dales liet een commissie onder voorzitterschap van de Maastrichtse oud-burgemeester Gerd Leers de gang van zaken bij de opleiding MEM onderzoeken. Dat gebeurde in reactie op berichten in de pers over ten onrechte verstrekte diploma’s aan langstudeerders.

In het rapport dat de commissie vanmiddag presenteerde, Veel ruimte, weinig rekenschap, worden harde noten gekraakt over de opleiding MEM. De zwaarste beschuldiging, fraude om zo de door het Rijk verstrekte diplomabonus binnen te halen, acht de commissie echter niet bewezen.

Leers zegt niet dat het zeker is dat er géén fraude is gepleegd.

„Dat klopt. Maar dat probleem heb je altijd met dit soort kwesties. Wanneer iemand wordt aangeklaagd voor diefstal en dat kan niet worden bewezen, dan is de kous daarmee af. Dat wil niet zeggen dat hij geen dief is.

„Ik bagatelliseer de kritiek van commissie niet, maar ben wel blij met de vrijspraak wat betreft de zwaarste beschuldigingen. Leers is daar helder over: voor fraude is geen bewijs, net zomin als er bewijs is gevonden dat docenten onder druk zijn gezet om voldoendes te geven en dat er financiële motieven bestonden voor het inrichten van dit alternatieve afstudeertraject.”

Toch blijft er een vraagteken boven het dossier hangen. De commissie heeft de omstreden afstudeeropdrachten inhoudelijk niet beoordeeld. Het blijft dus mogelijk dat er onterecht voldoendes zijn gegeven.

„Leers achtte zich niet ter zake kundig om het werk te beoordelen. Ik heb daar begrip voor, maar vind het wel vervelend. Want ik wil natuurlijk van dat vraagteken af. Daarom heb ik de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) gevraagd de opleiding inhoudelijk zo snel mogelijk onder de loep te nemen. Eigenlijk zou MEM pas over drie jaar weer gevisiteerd worden, maar dat halen we nu naar voren. Wat mij betreft begint de inspectie morgen.”

Vertrouwt u erop dat er geen genade-zesjes zijn uitgedeeld?

„Daar doe ik maar beter geen uitspraken over. We wachten het onderzoek af.”

Hoe kon het zo mis gaan bij deze opleiding? Er was sprake van een begeleidingscoach die onbevoegd cijferbriefjes ondertekende, docenten die tekenden voor werk dat ze niet gezien hadden, studentendossiers die niet werden bijgehouden.

„Ik heb met alle betrokkenen gesproken en ik ben ervan overtuigd dat van boze opzet geen sprake was. De directie van deze opleiding hanteerde een managementstijl die Leers omschrijft als laissez faire, laissez passer. Daar hebben de docenten maximaal gebruik van gemaakt. Ze hebben dat gedaan omdat ze dachten dat ze daarmee hun studenten het best van dienst waren. Wat ze deden, deden ze uit betrokkenheid met hun opleiding. Niet om er zelf beter van te worden. Inmiddels weten ze dat ze, alle goede bedoelingen ten spijt, fouten hebben gemaakt.”

Worden de verantwoordelijken ontslagen?

„De mensen om wie het gaat, krijgen vandaag het rapport voor het eerst te zien. Ik wil ze de tijd geven het te bestuderen en er vervolgens met hen over praten. Daarna zien we verder.

„Naar aanleiding van deze kwestie gaan we de interne controle verbeteren. Verder hebben we aan alle opleidingen binnen de school gevraagd of daar ook dit soort officieuze versnelde afstudeertrajecten bestaan. Er is er niet één aangemeld. Mocht in de toekomst blijken dat mensen hierover niet eerlijk zijn geweest, dan zijn de consequenties zonneklaar. Zij kunnen onze school onmiddellijk verlaten.”

Heeft de opleiding MEM na alle negatieve publiciteit nog toekomst?

„Zeker, het aantal aanmeldingen zit zelfs in de lift.”

Misschien omdat bekend was geworden dat je er makkelijk je diploma kreeg?

„Nou, dat denk ik niet. De sector waar deze studenten terechtkomen, is tevreden over hun niveau. Dat maakt de studie aantrekkelijk.”

    • Bart Funnekotter