VNG verdient hulde

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verdient een compliment voor haar weigering mee te werken aan het bezoek van dertig Israëlische burgemeesters aan ons land (nrc.next, 20 september). De VNG geeft hiermee duidelijk het signaal af dat Nederland – althans de lokale autoriteiten – niet wenst mee te werken aan de facto erkenning van volkenrechtelijk veroordeeld wangedrag.

Daarmee tonen onze gemeenten aan over meer ruggegraat te beschikken dan de nationale regering, die het maar niet aandurft om het Israëlische nederzettingenbeleid ondubbelzinnig als misdadig te kwalificeren.

Hulde.

Frans Dekkers

Eindhoven

    • Frans Dekkers