Speekseltest bij vermoeden drugsgebruik

De politie krijgt vanaf 2012 de bevoegdheid om speekseltests af te nemen bij weggebruikers die mogelijk onder invloed van drugs zijn. Bij een positieve test moet een bloedtest drugsgebruik definitief bewijzen.

Dat blijkt uit een conceptwetsvoorstel van de ministers Hirsch Ballin (Justitie, CDA) en Eurlings (Verkeer, CDA). De Tweede Kamer dringt sinds 2000 aan op maatregelen om drugsgebruik in het verkeer terug te dringen.

Volgens schattingen van de politie komen jaarlijks tussen de tachtig en tweehonderd weggebruikers om het leven bij ongelukken waarbij drugs in het spel zijn. Dat is ruwweg vergelijkbaar met het aantal doden als gevolg van alcoholgebruik.

Wetgeving bleef tot nu toe uit omdat er geen geschikte speekseltest was. Inmiddels zijn er speekseltests op de markt die de meest voorkomende drugs in Nederland kunnen detecteren.

Als de speekseltest niets oplevert, maar toch het vermoeden bestaat dat de automobilist of motorrijder onder invloed is, bijvoorbeeld van medicijnen, krijgt de politie de bevoegdheid om hem ‘psychomotorisch’ te testen. Dat kan gebeuren op basis van reactiesnelheid, evenwichtsgevoel of de grootte van de pupil van de bestuurder. Ook daarna moet bloedonderzoek nog het definitieve bewijs opleveren.

De speekseltest kan onder meer amfetamine, metamfetamine, cocaïne, xtc, hasj en morfine opsporen, maar niet de populaire partydrug ghb. Een adviescommissie van acht deskundigen uit Nederland, België en Duitsland heeft in opdracht van het ministerie van Justitie per drug grenswaarden vastgesteld waarboven de rijvaardigheid in gevaar kan komen. Nu die lijst er is, wordt afgezien van het oorspronkelijke voornemen om ‘zero tolerance’ voor drugs achter het stuur te hanteren.

Het is vooralsnog niet de bedoeling dat de politie op grote schaal speekseltests gaat afnemen. In Twente controleert de politie in het weekeinde automobilisten al op drugsgebruik. In de toekomst kan dat worden uitgebreid naar controles in de omgeving van uitgaansgelegenheden waarvan bekend is dat daar drugs gebruikt worden.