Schinkelshoek werkloos

Het voormalige Tweede Kamerlid Jan Schinkelshoek (CDA) heeft zich teruggetrokken als kandidaat-directeur van het op te richten Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Hij zegt het project niet te willen belasten met „oneigenlijke kritiek” op zijn persoon.

Schinkelshoek maakte twee weken geleden bekend geen aanspraak meer te maken op een

Kamerzetel, omdat hij ertegen is dat het CDA praat over samenwerking met de PVV. Hij had grote kans in de Kamer terug te keren als CDA’ers uit de fractie zouden doorschuiven naar het kabinet.

Na zijn beslissing terug te treden werd vanuit het CDA gesuggereerd dat hij zijn zetel opgaf omdat hij al wist dat hij deze baan zou krijgen. Schinkelshoek spreekt van „insinuaties”, die hij „pijnlijk en kwetsend” vindt. Eerder hekelde Schinkelshoek „het gemak waarmee mensen die veel voor de partij hebben betekend aan de kant worden gezet als dinosaurussen, onruststokers of leunstoelgeneraals”.