Nederland kort

Onderzoek naar het wel of niet gratis zijn van

schoolboeken

DEN HAAG. De Inspectie van het Onderwijs stelt een onderzoek in op 219 scholen waar de afspraken over het gratis verstrekken van schoolboeken niet nageleefd zouden worden. Dat heeft zij gisteren gemeld. De scholen staan op een zwarte lijst, die de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) heeft samengesteld. De VOO heeft over de scholen veel klachten gekregen van ouders. Zij meldden dat hun kinderen bijvoorbeeld werden verplicht een borgsom of verzendkosten te betalen om hun schoolboeken te krijgen, aldus een woordvoerder van de onderwijsorganisatie. (ANP)

Advies: taal hoeft niet apart in de grondwet

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. De Raad van State is tegen het voornemen van het kabinet om in de Grondwet vast te leggen dat het Nederlands de officiële taal is van Nederland en dat de overheid het gebruik van deze taal bevordert. Het kabinet nam in februari van dit jaar het besluit om te waarborgen dat mensen met de Nederlandse taal „te allen tijde” terecht kunnen in Nederland. Het kabinet achtte het van belang „dat het gebruik van de Nederlandse taal niet in de verdrukking komt als gevolg van de internationalisering en pluriforme samenstelling van de bevolking”. Zo wint vooral het Engels terrein, schreef het kabinet in een toelichting. Volgens de Raad van State staat het „niet ter discussie dat de taal van Nederland het Nederlands is”.

Ziekenhuis stopt met maagverkleiningen

EMMEN. Het Scheper Ziekenhuis Emmen stopt definitief met maagverkleiningsoperaties. Het ziekenhuis heeft een brief gestuurd aan circa tweeduizend patiënten die op de wachtlijst staan, of nazorg krijgen in verband met een maagband- of verkleiningsoperatie. Maagband- of maagverkleiningsoperaties worden uitgevoerd bij mensen met ernstig overgewicht. Vanaf 2006 zijn enkele honderden patiënten met overgewicht in Emmen geopereerd. Het ziekenhuis schortte de operaties vorig jaar op, na zeven sterfgevallen van patiënten die onder behandeling stonden van chirurg Nick R. Uit extern onderzoek bleek dat R. tijdens de operaties fouten maakte. (ANP)

Opnieuw een motie tegen clustermunitie

Den Haag. De SP, PvdA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie wagen een nieuwe poging om een verbod op investeringen van bedrijven en financiële instellingen in clustermunitie erdoor te krijgen. Op initiatief van de SP en PvdA nam de Kamer vorig jaar al een voorstel aan om tot een verbod te komen, maar het later demissionair geworden kabinet legde dat naast zich neer. De partijen hebben een preciezere motie gemaakt die ze gisteravond tijdens een debat zouden indienen. Ze vragen nu om een verbod op directe investeringen. (ANP)