Help! Leiden wil uitbreiden

De Leidse universiteit opent een nieuwe, grotere dependance in Den Haag.

Daar profiteert de universiteit zelf ook van, legt rector Paul van der Heijden uit.

Onrust in Leiden, de anders zo bedaagde, oudste universiteitsstad van Nederland. Bij de opening van het academisch jaar, begin deze maand, sprak rector en voorzitter van het college van bestuur Paul van der Heijden over „de universiteit van Leiden en Den Haag” toen hij zijn plannen voor de komende jaren toelichtte. „We hebben samen met het Haagse gemeentebestuur een brief geschreven aan de minister van Onderwijs met daarin de vraag Den Haag officieel als vestigingsplaats te erkennen”, vertelde hij.

De Leidse universiteit zal met haar reeds bestaande Haagse dependance een nieuw, groter gebouw betrekken en de bedoeling is dat daar flink meer studenten komen. Die kunnen als de bouw in 2013 voltooid is, ook op de nieuwe campus wonen. De gemeente Den Haag betaalt 12 miljoen euro mee aan het pand.

De Leidse gemeenteraad schrok van deze berichten. Verdwijnen straks hele onderdelen van de universiteit richting Den Haag? Raadsleden stelden vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Van der Heijden heeft alle opwinding met verbazing aangezien. „Er wordt vooral vanuit emoties gereageerd. Op de universiteit zijn we meer van de feiten. Die zijn duidelijk.”

Inderdaad. U investeert fors in uitbreiding in Den Haag.

„En in Leiden blijven we niet achter. Het Academiegebouw is zojuist gerenoveerd opgeleverd, we werken aan de renovatie van de Sterrewacht en we onderzoeken de mogelijkheden voor nieuwbouw voor onze bètafaculteit. We investeren dus miljoenen in Leiden. Dat hebben we de gemeente deze week in een gesprek nog maar eens duidelijk gemaakt: Leiden is belangrijk voor ons, en blijft dat.”

Toch kiest u ervoor om een belangrijk deel van uw groei buiten Leiden te realiseren. U bent in Den Haag begonnen met een University College. Waarom doet u dat?

„De gemeente Den Haag wil graag academisch onderwijs binnen haar muren. Omdat er voorlopig geen nieuwe universiteit zal bijkomen in Nederland, ligt het voor de hand dat wij onze reeds bestaande werkzaamheden in Den Haag gaan uitbouwen. We zijn daar al ruim elf jaar actief en voeren die activiteiten nu op.”

„Den Haag is de juridische hoofdstad van de wereld en na New York en Genève de derde VN-stad. En laten vrede, recht en veiligheid nou net drie onderwerpen zijn waarover in Leiden sinds de tijd van Hugo de Groot op hoog niveau wordt nagedacht. Het ligt daarom voor de hand dat onze faculteiten Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen zich in Den Haag verder gaan ontplooien.”

Hoe groot moet de Leidse dependance in Den Haag worden?

„We mikken op termijn op tweeduizend studenten. In Leiden hebben we er ongeveer 20.000, dus Den Haag zal Leiden bij lange na niet overvleugelen. Wij zijn in de Randstad de kleinste universiteit en willen graag groeien, zolang we door de overheid bekostigd worden op basis van het aantal studenten dat we onderwijzen.”

„Maar ook als een volgend kabinet besluit tot een ander financieringsmodel voor het hoger onderwijs, waar ik een voorstander van ben, wil de Leidse universiteit groeien. De samenwerking met de internationale instituties in Den Haag is wetenschappelijk interessant.”

In het universiteitsblad ‘Mare’ uitte een aantal personeelsleden zorgen over het feit dat zij straks van hot naar her moeten reizen om hun colleges te kunnen geven.

„Dat vind ik zo dorps. Weet u hoe lang een ritje met de trein van Leiden naar Den Haag duurt? Een kwartier. In het buitenland zijn sommige universiteiten verspreid over tientallen locaties. Dan vind ik twee nog best meevallen.”

Zal de naam Universiteit Leiden uiteindelijk veranderen in Universiteit Leiden en Den Haag?

„Nee, absoluut niet.”

    • Bart Funnekotter