FIOD op vingers getikt om inval

De FIOD heeft in 2003 ten onrechte met veel machtsvertoon een inval gedaan in de woning van Ron Kowsoleea. De dienst had kunnen weten dat deze man al jaren slachtoffer is van identiteitsfraude. Dat schrijft de Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, in een rapport dat vandaag is uitgekomen.

Hij noemt de inzet van het machtsvertoon „niet evenredig”. Volgens Brenninkmeijer was het onnodig dat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, een onderdeel van de Belastingdienst, gewapende agenten heeft ingezet bij de inval.

Ron Kowsoleea (51) is een Nederlandse zakenman van Surinaamse afkomst die al sinds 2004 ten onrechte als crimineel te boek staat in allerlei informatiesystemen van de overheid. Iemand die hij van vroeger uit Suriname kent, pleegde jarenlang drugsgerelateerde strafbare feiten en gaf zich daarbij uit voor Kowsoleea. Hierdoor staat de echte Kowsoleea geregistreerd als harddruggebruiker, vuurwapengevaarlijk en als ongewenst vreemdeling.

Al eerder bracht de Nationale Ombudsman een rapport uit over de zaak-Kowsoleea. Hij constateerde toen dat de overheid er niet in was geslaagd „de negatieve en zeer belastende registraties op naam van de echte dader te zetten.”

In zijn meest recente rapport spreekt de ombudsman zijn zorgen uit over het lot van mensen die slachtoffer zijn geworden van identiteitsfraude. Volgens Brenninkmeijer heeft de overheid onvoldoende oog voor de gevolgen voor de slachtoffers. „Identiteitsfraude is geen ‘administratief ongemak’, maar kan de betrokken persoon – en zijn directe omgeving – diep raken.”

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

In het bericht FIOD op vingers getikt om inval (23 september, pagina 2) staat dat Ron Kowsoleea sinds 2004 slachtoffer is van identiteitsfraude. Dat moet zijn 1994.