Eurlings voorkomt salarisverhoging ProRail

ProRail wilde bestuurders belonen boven de ‘Balkenendenorm’. Maar minister Eurlings (CDA, Verkeer en Waterstaat) was niet overtuigd.

Spoorbeheerder ProRail is gisteren door minister Eurlings teruggefloten om een voorgenomen verhoging van de salarissen voor zijn vijf leden tellende directie. ProRail blijft hierdoor met zijn beloningsbeleid in de laagste categorie ‘staatsdeelnemingen’, waarbij de Balkenendenorm geldt.

Vorig jaar liet de raad van commissarissen van ProRail, onder leiding van Roel in ’t Veld, een onderzoek uitvoeren door de Hay Group, een organisatieadviesbureau naar het beloningsbeleid. In In het rapport van Hay staat dat de directie van de spoorbeheerder één categorie hoger zou moeten worden ingeschaald.

Voor het beloningsbeleid bij staatsdeelnemingen bestaan sinds 2008 drie categorieën: publiek, publiek/markt en markt/publiek, met oplopende salarissen. De indeling wordt onder meer bepaald door de mate van concurrentie die een bedrijf in zijn sector ondervindt, het aantal te verrichten publieke taken en de hoogte van de (eventuele) overheidsbijdrage. Op grond daarvan werd ProRail eerder ingedeeld bij ‘publiek’, waar het maximale inkomen voor de bestuurders is vastgesteld op 188.000 euro, de Balkenendenorm. Bij publiek/markt ligt het maximum op 350.000 euro.

Minister Eurlings was niet overtuigd door het onderzoek van Hay en vroeg bureau Towers Watson om een ‘second opinion’. De minster schreef gisteren in een brief aan de Tweede kamer dat Towers Watson een indeling in de categorie publiek/markt „voorstelbaar” acht. Het bureau verwijst daarbij naar de „transformatie” die ProRail wil ondergaan „naar een proactieve klantgerichte organisatie”, schrijft Eurlings. Maar de demissionaire bewindsman vindt dit te ver gaan. „Na toetsing van de criteria en het huidige takenpakket, acht ik de categorie ‘publiek’ het meest geëigend.”

ProRail zegt in een reactie zich bij het besluit neer te leggen. Het bedrijf veranderde dit jaar zijn structuur. De drie leden tellende raad van bestuur werd vervangen door een vijfkoppige directie. Directievoorzitter Bert Klerk en de bestuurders Udo Groen en Eric Steegs zaten ook in het vorige bestuur. Klerk en Groen kregen over 2009 een salaris van 228.969 euro respectievelijk 217.091 euro, waarmee ze boven de Balkenendenorm zaten. Steeghs kwam gedurende 2009 in dienst en zou geëxtrapoleerd net onder de Balkenendenorm uitkomen.

Minister Eurlings heeft aangegeven dat Klerk en Groen geen salaris hoeven in te leveren, maar de andere drie bestuurders zullen onder de Balkenendenorm moeten blijven. ProRail kreeg begin dit jaar veel kritiek na de grote verstoringen op het spoor door het winterweer. De raad van commissarissen verlaagde naar aanleiding daarvan de bonussen van het bestuur met 25 procent.