Consolidatie van de automarkt is in volle gang

Het plan van Fiat om zijn waarde te bewijzen door bedrijfsonderdelen af te splitsen werkt – zelfs al vóórdat sprake is van het scheiden van de autodivisie van de industriële divisie. Die laatste heeft – voor een bedrag van 9 miljard euro – de belangstelling getrokken van Daimler, aldus het Italiaanse dagblad La Repubblica. Consolidatie is hard nodig en een deal zou zinvol zijn voor het Duitse bedrijf, maar er liggen nog wat obstakels op de weg.

Er is zeker sprake van industriële logica voor Daimler. Het concern zou besparingen kunnen bereiken bij vrachtwagenproducent Iveco en de motorenfabrieken van Fiat. Maar een overeenkomst zou niet goedkoop zijn. Fiat Industrial zal waarschijnlijk 2,5 miljard euro aan schulden met zich meetorsen als het volgend jaar van de autodivisie wordt losgemaakt. Stel dat Daimler straks 10,5 miljard euro zou betalen – het bedrag dat Fiat naar verluidt zou hebben gevraagd – dan zou dat een bedrijfswaarde impliceren van 13 miljard. Als we de winst van Fiat Industrial over de eerste helft van 2010 van 733 miljoen euro annualiseren, zou die bedrijfswaarde 8,9 maal de winst vertegenwoordigen, wat in vergelijking met de waardering van branchegenoten aan de hoge kant is.

Toch zou Daimler een aanzienlijk deel van de prijs kunnen bekostigen door het belang van 89 procent van Fiat in tractorproducent CNH af te stoten. Op basis van de huidige prijs zou dat alleen al zo’n 6 miljard kunnen opleveren. En er zouden ook kopers gevonden kunnen worden voor de motorenfabrieken van Fiat, die waarschijnlijk geen centrale rol spelen in de plannen van Daimler.

Als het Daimler ernst is, moet de beslissing voor de raad van bestuur van Fiat louter over de prijs gaan. De vraag is of de bezittingen nú al moeten worden verkocht, nog voordat de afsplitsing een feit is, of dat moet worden afgewacht of zich nog andere bieders aandienen. Het zou iets ingewikkelder kunnen zijn voor de familie Agnelli, die 30 procent van de auto- en de industriële divisie in handen zal houden. Zij wil misschien vasthouden aan haar belang, dus het aanbod van aandelen in een uitgebreid Daimler-concern is misschien aantrekkelijker.

Daimler zou de financiële hobbel kunnen nemen, maar vrijwel zeker op mededingingszorgen stuiten. Toch kan het voordeel van een grotere aanwezigheid op de Aziatische markten opwegen tegen de gevolgen van eventuele maatregelen op de ontwikkelde markten.

De aanlokkelijkheden van het produceren van vrachtwagens zijn onderstreept door de recente optimistische uitspraken van Daimler en zijn concurrenten, op grond van de vraag uit de opkomende markten. Maar de behoefte van de sector aan meer consolidatie werd treffend geïllustreerd door de crisis. Er komen fusies tussen autoproducenten aan, waarbij Fiat een heel eind op weg is om eigenaar te worden van Chrysler, voorheen onderdeel van het Daimler-concern. Als Daimler de vrachtwagens van Fiat overneemt, zou ook die zaak wel eens snel beklonken kunnen zijn.

    • Alexander Smith