100 meldingen over misbruik bij jeugdzorg

Binnen twee maanden zijn er ruim honderd meldingen van seksueel misbruik gedaan van kinderen die door de overheid in een jeugdinrichting of een pleeggezin zijn geplaatst.

„Ik vind 100 meldingen in twee maanden al behoorlijk veel, maar niet overmatig”, aldus Rieke Samson-Geerlings, voorzitter van de commissie die het misbruik gaat onderzoeken. Het gaat om jongeren die vanaf 1945 onder dwang in de jeugdzorg zijn geplaatst. Een tiental meldingen overlapt met de commissie-Deetman, die misbruik binnen katholieke instellingen onderzoekt.

Samson deed haar uitspraken vanochtend tijdens de presentatie van het onderzoeksplan van de commissie die op 19 juli is ingesteld. Het kabinet besloot tot een onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de jeugdzorg, omdat de rol van de kinderbescherming niet wordt belicht in het onderzoek van Deetman.

De meldingen van kindermisbruik variëren van licht seksuele handelingen tot frequente verkrachtingen. Verkrachtingen zijn in de minderheid. Eén melding betreft misbruik in 2010. Circa een derde van de misbruikgevallen zou plaats hebben gevonden in pleeggezinnen, tweederde in jeugdinstellingen, aldus Samson.

De commissie-Samson doet niet aan waarheidsvinding, maar wil laten zien hoe misbruik plaats kon vinden, waarom het nooit eerder naar buiten is gekomen en welke lessen er uit te trekken zijn.

Slachtoffers die zich bij het telefonisch meldpunt van de commissie kenbaar maken en hulp nodig hebben, worden doorverwezen naar slachtofferhulp en het meldpunt kindermishandeling (AMK). Sommige zaken legt de commissie voor aan het Openbaar Ministerie. Die kijkt of ze niet verjaard zijn en of er voldoende aanknopingspunten zijn voor het slachtoffer om aangifte te doen. Samson hoopt dat daders zich ook zullen melden. Zij lopen geen risico vervolgd te worden, benadrukt zij.

Het zal volgens haar heel moeilijk worden de omvang van het misbruik vast te stellen, mede omdat het onderzoek een lange periode beslaat. Veel dossiers van de raad van de kinderbescherming zijn om privacyredenen vernietigd. De commissie verwacht nog anderhalf jaar nodig te hebben.