Werkende ouders verliezen het meest

Geheel visieloos zijn begrotingsvoorstellen van het bijna uitgeregeerde kabinet-Balkenende IV niet te noemen. De bezuinigingen treffen bemiddelde gezinnen met twee werkende ouders het hardst. Armlastige alleenverdieners met veel kinderen gaan er juist het meest op vooruit. Dat past binnen de ideologie van de twee christelijke coalitiepartijen.

Zo gaat een echtpaar met vier kinderen (alleenverdiener met een brutojaarinkomen van 33.000 euro) er volgend jaar maandelijks 36 euro op vooruit, berekende het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Maar tweeverdieners met een brutojaarinkomen van 60.000 euro en twee kinderen die drie dagen naar de opvang gaan, zullen maandelijks 77 euro inleveren.

„Wij komen inderdaad op voor de gezinnen met de lagere inkomens”, zegt een woordvoerder van vicepremier Rouvoet van de ChristenUnie, tevens demissionair minister voor Jeugd en Gezin. Rouvoet zorgde er met name voor dat grote gezinnen die het niet breed hebben volgend jaar wat meer armslag krijgen. De alleenverdiener met een minimuminkomen en vier kinderen profiteert straks van de verhoging van het kindgebonden budget, waar ondanks de crisis 130 miljoen extra voor wordt uitgetrokken in 2011. Van alle huishoudens betaalt de redelijk welvarende tweeverdiener met twee kinderen de hoogste rekening. Dat komt doordat de kinderopvangtoeslag aanzienlijk daalt.

Ook gepensioneerden leveren in. Zij zullen het volgend jaar merken dat de pensioenuitkeringen niet worden geïndexeerd. Een echtpaar met twee AOW-uitkeringen en een pensioen van 10.000 euro, gaat er 14 euro per maand op achteruit. „Vooral ouderen die vervroegd met pensioen zijn en daardoor nog geen AOW ontvangen, gaan er behoorlijk op achteruit”, aldus het Nibud.

Voor het tweede jaar op rij hebben de meeste consumenten in 2011 minder te besteden. De zorgpremie stijgt met ruim honderd euro.