Schaf het Statuut af

Eerste Kamerlid Frank van Kappen heeft zijn bedenkingen over de staatkundige structuur van het koninkrijk, die per 10 oktober van kracht wordt, maar stemde toch voor (Opinie & Debat, 18 september). Ik deel zijn zorgen en vind dat hij tegen had moeten stemmen. De ‘nieuwe’ staatsvorm is oude wijn in nieuwe zakken. Het kernprobleem, het Statuut, werd niet onder ogen gezien, laat staan opgelost. In rechtskracht boven de Nederlandse Grondwet staand, werd het ooit geschreven om Nederlands Oost-Indië binnen het koninkrijk te houden. Het hinkte op twee onverenigbare principes: we zijn een staatkundige eenheid, maar op essentiële punten juist ook niet. De oplossing: schaf het Statuut af en verklaar de Nederlandse Grondwet geldig in het gehele koninkrijk.

Jan J. Wijenberg

Adviseur buitenlandse aangelegenheden van de minister-president van de Nederlandse Antillen, 2001/2003

    • Jan J. Wijenberg