Prinsjesdag: inkijkje in plannen van nieuw kabinet

De Rijksbegroting die het demissionaire kabinet-Balkenende IV gisteren heeft gepresenteerd, geeft een mooi inkijkje in de mogelijke bezuinigingsplannen van een eventueel kabinet van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV. Zo wordt de komende jaren 1 miljard euro gekort op de ambtenarensalarissen en gaat het budget voor inburgering en kinderopvang omlaag; allemaal maatregelen die VVD en CDA in hun bezuinigingsplannen waarschijnlijk met plezier zullen overnemen. Opvallend genoeg ontbreken ook een hoop zaken in de begroting waarover CDA en VVD wel in 2011 plannen zullen willen maken: zoals wat moet gebeuren om de kosten in de zorg en die van de sociale zekerheid te beheersen.

pagina 8 en 9