Oppositie tegen snijden in kinderopvang

Oppositiepartijen hebben kritiek op de Rijksbegroting 2011, die het demissionaire kabinet van CDA en ChristenUnie gisteren presenteerde. PvdA, SP en GroenLinks werken aan een tegenvoorstel, waarin zij een alternatief bieden voor de bezuinigingen ter waarde van 3,2 miljard euro. Volgende week debatteert de Tweede Kamer met demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) tijdens Algemene Financiële Beschouwingen over de Rijksbegroting 2011.

Femke Halsema, fractievoorzitter van GroenLinks, noemt de Miljoenennota een „anti-moderne begroting”: echte hervormingen blijven achterwege, terwijl er grof wordt gesneden in de publieke sector. GroenLinks hekelt de bezuinigingen in de vergoeding voor kinderopvang en is gisteren een handtekeningenactie gestart. Halsema vreest dat met name vrouwen zullen stoppen met werken.

De SGP is juist tevreden met het snijden in de vergoeding voor kinderopvang. „Dat strookt met de SGP-gedachte dat ouders allereerst zelf de zorg voor hun kinderen op zich moeten nemen, ook voor de kosten als ze beiden ervoor kiezen om buitenshuis te gaan werken”, aldus SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij.

PvdA-fractieleider Job Cohen stelt dat door de crisismaatregelen die in 2009 zijn genomen, toen zijn partij nog deel uitmaakte van het kabinet-Balkenende IV, Nederland er nu „relatief goed” voor staat. „Het kabinet bezuinigt onder meer op kinderopvang, reïntegratie en inburgering, allemaal bezuinigingen die het moeilijker maken om maatschappelijk actief te worden of te blijven werken. Dat is niet verstandig bezuinigen.”

D66-leider Alexander Pechtold verwijt het kabinet geen hervormingen in te voeren in 2011. Hij vindt dat het kabinet een kans mist „op een verbetering van ons onderwijs en versterking van onze economie, zoals een verhoging van de AOW-leeftijd”.

SP-leider Emile Roemer ziet de Miljoenennota als een „voorproefje” voor een rechts kabinet. Demissionair premier Balkenende bezuinigt „over de ruggen van ouderen, zieken en gehandicapten om banken, bonusvangers en villabezitters de hand boven het hoofd te houden”, aldus Roemer.

Commentaar: pagina 7