Nieuw museum 4 miljoen gekort: directie boos

Het Nationaal Historisch Museum is „volledig verrast” door de „zonder overleg” vastgestelde bezuiniging van vier miljoen euro op het museum.

In de Miljoenennota schrijft het demissionair kabinet dat er bij het Nationaal Historisch Museum vier miljoen vrijkomt door „het vrijvallen van niet bestede bedragen in 2009 en 2010”. Maar volgens Erik Schilp, directeur van het museum, is er dit jaar geen geld over. „Het ministerie haalt twee miljoen weg bij een begroting die nog loopt, op basis van geen info. Dat is niet netjes.” Het museum ontvangt over 2010 vijf miljoen subsidie.

Schilp zegt dat het gaat om „zorgvuldige opgebouwde bouwreserves die nodig zijn de bouw van het museum te kunnen starten in 2011. Ondernemerschap en spaargedrag wordt afgestraft”.

Volgens Schilp zal de korting „een voortvarende totstandkoming van het Nationaal Historisch Museum verder bemoeilijken”.

Het ministerie van OCW stelde vanochtend dat het museum een „projectsubsidie” ontvangt. Het mag pas bouwreserves aanleggen als bouwplannen en een bouwbegroting beschikbaar zijn. Dat klopt, reageert Schilp. „Maar eerdere begrotingen met bouwreserves zijn wel door OCW goedgekeurd.” Dit laatste bestrijdt OCW: in begrotingen van 2009 en 2010 zijn bouwreserves „niet opgenomen, en dus is er geld over”, volgens het ministerie.

De bezuiniging op het Nationaal Historisch Museum is onderdeel van een bezuiniging van 18 miljoen op de cultuurbegroting van OCW in 2011. De overige bezuinigingen worden bereikt door het versoberen, uitstellen en niet uitvoeren van tijdelijke regelingen en subsidies.

Zo wordt de matchingregeling gehalveerd. Er was 10 miljoen beschikbaar om culturele instellingen te stimuleren meer zelf te verdienen. Het niet uitvoeren van de innovatieregeling levert een besparing van drie miljoen op.

Kunstenplatform De Cultuurformatie noemt het „een erg ouderwetse reflex” om tijdens een crisis op innovatie te bezuinigen. Lobbyclub Kunsten ’92 spreekt van „een schraapmanier” om „makkelijk” te korten. „Erger is dat de loon- en prijsbijstelling over 2010 niet wordt uitgekeerd. Dat is zonder veel ophef al in het voorjaar besloten en kost instellingen in totaal 26 miljoen euro. Dat is niet zichtbaar in de begroting”, aldus de lobbyclub.

    • Ron Rijghard