Google-tool laat censuur zien

Google heeft een tool gemaakt waarmee je kunt zien hoeveel verzoeken om informatie het van overheden krijgt. Zo vroegen de VS 4.287 keer om informatie in 2010. Het gaat zowel om verzoeken om informatie van gebruikers als om verzoeken om informatie weg te halen. Zo is te zien waar Youtube-filmpjes moesten worden verwijderd. (BBC)