Chronisch slaaptekort schaadt het geheugen

Naar aanleiding van het artikel ‘Ook de machtigen moeten slapen’ (NRC Handelsblad, 18 september) reageerde E. van Hellenberg Hubar, wiens echtgenote in het Amsterdam WaakSlaapCentrum door ondergetekende medio december 2008 werd onderzocht.

Opvallend bij dit onderzoek was dat zij pas om 1:05 uur het licht uit deed en vervolgens om 1:52 uur in slaap viel. Om exact 7:54 werd ze spontaan wakker, 2 minuten later werd het licht aangedaan en 7:58 uur werd de registratie gestopt waarna de meetelektrodes zijn verwijderd. Meestal zijn de patiënten na 25 minuten weer vrij om naar huis of hun werk te gaan. Het is dus onwaarschijnlijk dat zij om 7:45 uur al in een taxi op weg naar huis zat, zoals de briefschrijver beweert. De totale slaaptijd was met 5 uur en 42 minuten aan de korte kant door de combinatie van het lang aanhouden van kunstlicht, het daardoor late inslapen en het vroeg ontwaken.

Bij het bespreken van de uitslagen heeft ondergetekende zich gebaseerd op de meetgegevens, er werd daarbij niets verzonnen over de tijden en slaapduur. Veel patiënten die bij de dokter komen zijn meestal na een half uur weer vergeten wat in de spreekkamer werd gezegd. Chronisch slaaptekort waardoor geheugen- en concentratiestoornissen optreden, kunnen een verklaring zijn van de onjuiste weergave van bovengenoemde feiten en uitleg door de specialist. Met als resultaat de misperceptie die blijkt uit de ingezonden brief.

H.L. Hamburger

Amsterdam

    • H.L. Hamburger