Bezuinigen op pensionado en Groene Draeck

Het kabinet schrapt het extraatje (34,26 euro) voor gepensioneerden die in het buitenland wonen. Dat levert 105 miljoen euro op in 2011 en 120 miljoen in 2015. Het extraatje is bedoeld om nadelige koopkrachteffecten op te vangen.

De AOW-partnertoeslag wordt volgend jaar met 8 procent verlaagd. Huishoudens met een inkomen tot 20.000 euro worden ontzien.

In 2012 worden het reïntegratiebudget voor (langdurig) werklozen met 190 miljoen gekort.

Sociale werkplaatsen moeten het met 120 miljoen euro minder doen. Het beleid is erop gericht meer mensen met een arbeidsbeperking bij een gewone werkgever aan een baan te helpen.

In 2011 en 2012 wordt de huurtoeslag aangepakt, zoals al eerder is afgesproken. Maar daarnaast zal er vanaf 2012 extra worden bezuinigd. In 2012 gaat het om ruim 52 miljoen euro, en dat bedrag loopt op naar 176 miljoen euro in 2015.

Mensen die in een instelling voor langdurige zorg verblijven, zoals een verpleeghuis of psychiatrisch ziekenhuis, gaan minimaal een eigen bijdrage betalen van 400 euro per maand.

Het budget voor inburgering gaat de komende jaren flink omlaag. Volgend jaar is 100 miljoen euro minder beschikbaar en dat bedrag loopt in de jaren daarna op tot 333 miljoen euro (vanaf 2014).

De komende drie jaar is er nog voldoende geld om lopende en nieuwe inburgeringscursussen te bekostigen. Vanaf 2014 moeten mensen zelf hun inburgering betalen en zich zelfstandig voorbereiden op het examen.

Ook het koningshuis moet bezuinigen. Het ontvangt volgend jaar 39,2 miljoen euro, ruim 400.000 euro minder ten opzichte van 2010. Vooral de regeling voor privévluchten voor leden van de koninklijke familie wordt versoberd. Daarnaast betaalt koningin Beatrix zelf een grote onderhoudsbeurt van haar schip De Groene Draeck. Haar inkomen loopt met 5.000 euro terug, dat van prins Willem-Alexander en prinses Máxima met 2.000 euro.

Pagina 5

Kritiek op eigen bijdrage psychiatrische hulp

Nationaal Historisch Museum miljoenen gekort