Zorgpremie omhoog, 500 extra agenten

Nederlanders moeten in 2011 gemiddeld 104 euro meer gaan betalen voor de basisverzekering die ziektekosten dekt. De zorgpremie gaat van 1107 euro dit jaar naar 1211 euro in 2011, zo blijkt uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid.

Het eigen risico dat mensen kwijt zijn als zij naar het ziekenhuis of de apotheek gaan, stijgt volgend jaar slechts licht mee met de inflatie, ofwel met vijf euro tot 170 euro. In 2012 verhoogt de overheid het eigen risico met ten minste 45 euro, tot 215 euro.

Programma’s om te stoppen met roken komen vanaf 2011 in het basispakket. Anticonceptiemiddelen, mondzorg, de rollator, krukken, looprekken en antidepressiva worden niet langer of voortaan slechts beperkt vergoed.

Bij de politie worden volgend jaar 500 extra wijkagenten en 500 extra forensisch assistenten aangesteld het werk, meldt Binnenlandse Zaken in de begroting.

In 2011 wordt een begin gemaakt met het vormen van een Politiedienstencentrum. Binnenlandse Zaken richt hiermee een organisatie op die ondersteunende taken van de regionale politiekorpsen bundelt, zoals de salarisadministratie en ict. Deze maatregel staat volgens Binnenlandse Zaken los van plannen om te komen tot een nationale politie.

Nederland draagt in volgend jaar 500 miljoen euro meer af aan de Europese Unie dan in 2010

De staatsschuld groeit volgend jaar naar 350 miljard euro tegen 331 miljard eind 2010. De rentelasten stijgen naar 11,3 miljard euro tegen 9,9 miljard dit jaar.