Waddengeld gaat naar ambtenaren

Geld bedoeld voor milieuprojecten in het Waddengebied en het verbeteren van de luchtkwaliteit door de subsidiëring van roetfilters, is door demissionair minister Huizinga (ChristenUnie, Milieu) gebruikt om de tegenvallende bezuiniging op haar ambtenarenapparaat op te vangen.

Het gaat in totaal om 40 miljoen euro, zo blijkt uit de Miljoenennota 2011. Dit geld is gebruikt om de „interne problematiek” bij het ministerie op te lossen, zo staat er in de bijlage bij de Miljoenennota, die vanmiddag zou worden gepresenteerd. Het is het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu niet gelukt genoeg te besparen op het ambtenarenapparaat. Het bedrag wat daarvoor al op de begroting was ingeboekt, moest ergens anders worden gezocht.

Alle ministeries moesten op grond van het regeerakkoord van Balkenende IV uit 2007 fors bezuinigen op het aantal ambtenaren. In 2011 zouden er in totaal bijna 12.000 ambtenaren minder moeten werken bij het Rijk, wat een besparing van zo’n 680 miljoen euro zou moeten opleveren. Die doelstelling was eind 2009 nog lang niet gehaald. Uit een voortgangsrapportage van dit voorjaar blijkt dat in totaal 2.133 banen bij de ministeries waren verdwenen.

Bij het ministerie moesten 900 banen verdwijnen. Tot nu toe zijn daarvan 350 werkelijk gerealiseerd.

Bezuinigen op het aantal ambtenaren is notoir moeilijk. Het uitvoeren van politieke ambities leidt vaak tot meer ambtenaren, terwijl het voor politici vaak moeilijk is om bestaand beleid af te schaffen.

Toch willen de nu formerende partijen VVD, CDA en PVV nog eens minimaal 2 miljard bezuinigen bij de rijksoverheid. Daarnaast willen ze minimaal 2 miljard bezuinigen bij andere overheden.

De 40 miljoen euro die Huizinga extra aan ambtenaren moest uitgeven, was bedoeld voor milieubeleid. Het gaat om 13 miljoen voor maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en 29 miljoen die eigenlijk bedoeld was voor het Waddenfonds. Het Waddenfonds zal dit geld, volgens de Miljoenennota, over een paar jaar alsnog krijgen uitgekeerd.