TNT Post belooft het aantal gedwongen ontslagen te beperken

TNT Post wil het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk beperken. Dat heeft het bedrijf gisteravond in een overleg met de vakbonden beloofd. In totaal moeten er tussen nu en eind 2012 11.000 postbodes verdwijnen bij TNT. Vorige week stelde het bedrijf nog dat daarbij 4.500 gedwongen ontslagen zouden vallen.

Voor de vakbonden is dit aantal onacceptabel. In het overleg van gisteravond drongen zij aan op een geleidelijker reorganisatie. De bonden eisen onder meer dat TNT geen uitzendkrachten of tijdelijke werknemers aanneemt, als dit werk ook door het huidige personeel kan worden gedaan.

Bestuurder Peter Wiechmann van AbvaKabo FNV, spreekt van een „hoopgevend” overleg. „TNT gaf duidelijk aan dat onze voorstellen een goede basis vormen om het aantal gedwongen ontslagen te verminderen.” Ernst Moeksis, woordvoerder van TNT bevestigt dit: „Het was een constructief overleg. We streven hetzelfde doel na: zo min mogelijk gedwongen ontslagen.”

Hoeveel ontslagen er uiteindelijk zullen vallen bij TNT, is nog niet duidelijk. „We gaan nu uit van een máximum van 4.500 en we verwachten dat dat aantal flink zal dalen.” Eén van de middelen om die daling te bereiken is de inzet van het eigen mobiliteitscentrum, TNT Mobility. Deelname aan het mobiliteitsprogramma – waarmee postbodes zich laten bemiddelen naar ander werk – was tot nog toe vrijwillig, maar wordt nu verplicht voor alle postbodes. Sinds 2006 hielp TNT Mobility 5.000 postbodes aan ander werk buiten TNT. „We hebben meer vacatures dan mensen”, zegt Moeksis. „We denken dat we daarmee een grote slag kunnen slaan.”

Vakbondsbestuurder Wiechmann twijfelt of het lukt om duizenden postbodes elders aan de slag te krijgen. „Natuurlijk, er zijn vacatures. Maar krijg je daar ook oudere postbodes op geplaatst?” Op 7 oktober is er weer overleg tussen TNT en de bonden. Wiechmann: „Dan zal blijken of TNT echt ingaat op onze eisen. Zo niet, dan volgen er acties.”