Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Schijnbewegingen in de Gouden Koets

Ik zie ik zie wat jij niet ziet.

Wat zie je dan?

Een gouden koets die over het Lange Voorhout hobbelt.

En wat nog meer?

Een minister van Financiën die met een geitenleren koffertje zwaait. Een minister president van een kabinet dat op 26 Kamerzetels steunt. Een machtshongerige politicus die 104 dagen bezig is vriendjes te maken voor een nieuw regeerakkoord.

Waar zie je dat?

In een land dat al zeven maanden, sinds de val van het kabinet op 20 februari, niet meer serieus geregeerd wordt.

De Miljoenennota die het afzwaaiende kabinet Balkenende vandaag presenteert, is een schijnvertoning. Minister de Jager maakt wel een bezuiniging bekend van 3,2 miljard in 2011, maar daarmee corrigeert hij het loslaten van de begrotingsregels door zijn voorganger.

Dat leek in 2009 nodig om de economische crisis te bestrijden. Bij nader inzien viel het eigenlijk nogal mee, de grote recessie deed zich niet voor. De werkloosheid steeg niet tot tien procent, zoals het Centraal Planbureau in een vlaag van paniek voorspelde, en de koopkracht nam toe. Net als het begrotingstekort. Nederland pareerde de klappen met publieke schulden.

Nu breekt het moment aan om de winkelnering weer op orde te brengen.

Het regeerakkoord van het nieuwrechtse kabinet dat in de maak is, werpt zijn schaduw vooruit. Waarover praten zij, die drie daar op het hek? Nog steeds over 18 miljard ombuigingen in vier jaar, 3 procent van het bbp?

Nederland stevent af op een nationalistisch kabinet, maar de begrotingsregels verschuiven naar Brussel. Over enkele weken komt Europees president Van Rompuy met aanbevelingen om een nieuwe financiële crisis, veroorzaakt door falend nationaal beleid, te voorkomen.

De onderhandelingen verlopen moeizaam, want ze raken de soevereiniteit van de lidstaten. Maar strakkere afspraken over begrotingsdiscipline en Europees toezicht op het macro-economische beleid gaan er komen. Niet alleen voor steuntrekkers Griekenland, Spanje en Ierland, ook voor deugdzaam Duitsland met satelliet Nederland.

Dat wordt nog leuk als het kabinet-van-straks ter wille van de stabiliteit van de euro Europese kritiek op het overschot op de Nederlandse betalingsbalans of op de handhaving van de hypotheekrenteaftrek moet gedogen.

Mooie taak voor het kabinet dat een regeerakkoord belooft waarbij rechts de vingers aflikt: laat Beatrix in de volgende troonrede een Europees perspectief schetsen om een begrotingsoverschot te bereiken in 2015.

Roel Janssen